Doporučené cviky při artróze pro zachování hybnosti – 2. díl

Pro 30 2017

Leh na boku: posílení svalů zevní strany stehna a kolenního kloubu

Spodní horní končetina pokrčena, podložena pod hlavou, horní pokrčena, opřena před tělem. Spodní dolní končetina7_leh na zadech lehce pokrčena v kyčli i v koleni spočívá na podložce, vrchní dolní končetina napnuta, i při cvičení zůstává v ose těla. Pomalu zvedáme napnutou dolní končetinu směrem vzhůru v plném rozsahu pohybu a následně pomalu spouštíme z pět k podložce. Chybou je vychýlení končetiny z osy (dopředu) a vytočení pánve (dozadu).

Leh na boku: koordinace pohybu

Výchozí poloha stejná jako předchozí  cvik, jen horní dolní končetina je pokrčena v koleni. Přitahujeme  koleno horní pokrčené  končetiny  směrem k bradě a v  opačném směru7_leh na boku tlačíme patu směrem k hýždi. Pohyb probíhá v horizontální rovině, chybou je přiblížení paty či kolene k podložce či rotace pánve během cviku.

Leh na břiše: protažení svalů přední strany dolní končetiny

Jedna dolní končetina zůstává natažena na podložce, druhou pokrčíme v koleni. Pomocí obou horních končetin 8_leh na brisepřitahujeme s výdechem chodidlo k hyždi (uchopíme za bérec). Důležité: Pokrčená dolní končetina zůstává během cvičení v ose končetiny, nesmí se vychylovat do strany.

Leh na břiše: koordinace pohybu

Obě horní končetiny pokrčeny, složeny pod čelem. Obě dolní končetiny pokrčeny v kolenou, mezi kotníky vložen9_leh na brise overball, lehce jej přidržujeme. Pomalu přitahujeme pokrčené nohy s overballem směrem k hýždím a poté natahujeme v kolenních kloubech směrem k podložce.

Leh na břiše: posílení a protažení svalů kolem kolenních kloubů

Horní končetiny pokrčeny, složeny pod čelem. Obě dolní končetiny opřeme o špičky, s nádechem propneme10_leh na brise kolena, stáhneme hýždě, chvíli podržíme napětí, poté s výdechem uvolníme napětí.

Procvičujete pravidelně svaly?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Níže uvedené cviky vedou k posílení svalstva a zachování rozsahu pohybu. Vypracováno ve spolupráci s MUDr. Hanou Jarošovou.

 

 

Počet komentářů: 0

Napsat komentář