Co si představit pod pojmem telemedicína…

Kvě 06 2013

Co vlastně přesně vyjadřuje pojem telemedicína. Je to monitorování lidského zdraví, přesněji řečeno určitých vitálních funkcí na dálku. Lékař nebo zdravotnický personál pravidelně sleduje hodnoty určitých klinických parametrů pacienta (krevní tlak, saturace krev kyslíkem, hladina krevního cukru)…. Pacient je přitom doma a lékař nebo zdravotní sestra v ambulanci. Telemedicínu (označovánía v anglosaské literatuře jako telehealth) tedy prakticky představují technologie, které umožňují toto pravidelné monitorování pacienta v jeho domově. Pro nás všechny však telemedicína přináší daleko více, a to hmatatelné výsledky, na kterých benefitují zdravotnická ekonomika a jednotliví pacienti.

 

Telemedicínu si můžeme představit jako uzavřený kruh a jednolitý proces skládající se z následujících kroků:

1. ANALÝZA. Spočívá v identifikaci pacientů, pro něž může být telemedicína prospěšná.

2. ODKAZOVÁNÍ, REFEROVÁNÍ. Vytváření pozitivního povědomí o telemedicíně a jejích přínosech pro celou zdravotnickou problematiku.

3. ZHODNOCENÍ. Spočívá v porozumění individuální péče o pacienta, např. u diabetika pravidelné měření hladiny krevního cukru a jeho podpora k domácímu monitorování. Pacient je více angažován v péči o své zdraví. Vytváří se vysoká adherence k léčbě.

4. INSTALACE ZAŘÍZENÍ. Instalace vhodného zařízení pro monitoring a zácvik pacienta doma

5. MONITORING. Zdravotní sestry školené v procesech telemedicíny monitorují naměřené parametry pacienta a používají k tomu vhodné rozhraní. To si lze představit jako speciální software v počítači, který zobrazuje přímo naměřená data. Všechno se děje přímou komunikací mezi zařízením, které má pacient doma a počítačem, u kterého sedí sestra a sleduje, co je naměřeno.

6. ÚDRŽBA. Nezbytnou součástí telemedicíny je i to, že se neustále na dálku testuje správnost fungování domácího zařízení.

7. INTERVENCE. Pokud zjistí sestra, že naměřený parametr je mimo schválené předdefinované hodnotové rozhraní, informuje o tom lékaře. Ten například upraví léčbu, pozve pacienta na kontrolu atd.

8. REPORTY & ANALÝZA. Celý proces se komplexně vyhodnocuje.


Sledujte další články na téma telemedicíny na www.penzista.net.

 

Autor: MUDr. Karel Metyš, MBA
karel.metys@penzista.net
Počet komentářů: 0

Napsat komentář