Představuje se robotická kočka JustoCat

Úno 20 2017

Před několika lety se v Japonsku objevil robotický tuleň Robbe Paro. Své zkušenosti s ním mají i domovy pro seniory v Evropě. Výzkumníci provedli také několik studií, které ukázaly, že lidé, kteří v domovech pro seniory pravidelně komunikovali a hráli si s robotem, prokázali v dotazníkovém šetření nižší pocity osamocení, více mluvili, více se smáli.

Portál penzista.net provedl malý průzkum, jak se zapojuje tulení robot Paro do práce a komunikace s domovy pro seniory v Evropě v současné době. Největší zkušenosti mají s těmito sociálními pomocníky asi v Německu. Společnost Beziehungen pflegen sídlící v měste Seelze blízko německého Hannoveru pronajímá robota Paro pro domácí i institucionální péči. Robota ovšem v současné době neprodává. Zápůjčka robota se pohybuje od 55 EUR na 24 hodin až 250 EUR na týden. Demonstrace robota včetně zaškolení ošetřovatelského personálu domova stojí 55 EUR.  Nízká není ani prodejní cena samotného robota, která činí okolo 2900 EUR.

Levnější alternativou může být robotí kočka, kterou vyvinula švédská společnosti Robyn Robotics AB. Cena je 34 900

Zvířecí roboti mají pozitivní vliv na psychosociální prostředí v domovech pro seniory

Zvířecí roboti mají pozitivní vliv na psychosociální prostředí v domovech pro seniory

Kč. Kočka se jmenuje JustoCat (čti justoket). Má několik pozitivních vlastností.  Významně zlepšuje interakci mezi osobou postiženou demencí a pečovatelem. Nezáleží na tom, zdali je pečovatelem příbuzný nebo profesionál. Na základě pozorování a výzkumů bylo prokázáno, že má tento robot uklidňující účinek, který může vést ke snížení stávající medikace klientů v domácí nebo institucionální péči.

Velká jako skutečná kočka

JustoCat je velká jako skutečná kočka a chová se jako skutečná a sdílí také její chování. Hmotnost kočky je 2,6 kg. Simuluje dýchání. Pokud se jí dotknete, začne příst a vydávat kočičí zvuky („mňau“). Hlasitost zvuku kočky je nastavitelná, stejně jako intenzita předení.

Velice příjemná umělá srst

JustoCat je k dispozici, kdykoliv si s ním chcete a tudíž může pobývat v náruči člověka, když si s ním chce hrát. Kožich kočky robota se dá vyměnit a provedení je ve dvou barvách. Do budoucna se připravují další 4 barevné varianty. Umělá srst nezpůsobuje alergie a může se prát v pračce na 40°C.

Poháněna bateriemi s dlouhou životností

JustoCat je poháněna bateriemi, jejichž výdrž může být v závislosti na intenzitě provozu až několik dní. Optimální je kočku dobíjet každou noc, v době kdy není používána. Předchází se tak riziku, že by se vybila například v půli dne, když si příjemně přede ve vaší náruči. Životnost baterií jsou až 3 roky.

Výsledky studií dokládají dlouhodobé pozitivní účinky zvířecích robotů na psychosociální prostředí v domovech pro seniory

Pilotní studie s robotickou kočkou JustoCat

Na základě tříměsíční zkušenosti byli tázáni profesionální pečovatelé s různě dlouhou dobou své praxe na své pocity a s používáním robota JustoCat u pacientů s demencí. Konečnými uživateli robota v této pilotní studii byli právě tito pečovatelé z domovů pro seniory, kteří pečují o obyvatele postižené demencí. Během tří měsíců v období na přelomu podzimu a zimy 2014 byla provedena studie, do které byli vybráni tři pečovatelé s různou dobou pracovních zkušeností v péči o demenci, jako respondenti. S respondenty byl následně hloubkový rozhovor zaměřený na důvody použití robotické kočky a jejich zkušenosti spojené s účinky v prostředí domova.

Na základě jejich zkušenosti bylo možné rozpoznat následující benefity pro pečovatele i samotné pacienty. Na pacienty měla robotická kočka JustoCat uklidňující. Kočka se stala předmětem pravidelné konverzace mezi pacientem a pečovatelem. Došlo tak ke zlepšení vzájemné komunikaci i vztahů. Ukázalo se, že pravidelné sezení s kočkou snižovalo stres pacientů s demencí a stres pečovatelského personálu. U pacientů se zvýšila motivace a byl navozen pocit celkového zklidnění.

První praktické zkušenosti s Justocat – robotickou kočkou

Když byl připraven první prototyp kočky, vzal jsem kočku JustoCat do speciálního zařízení pro lidi postižené demencí, s kterým jsme na vývoji kočky pracovali. Byl jsem trochu zklamán vzhledem a funkcemi prototypu a také profesionální pečovatelé měli také své pochyby. Nicméně, vzali jsem kočku a šli jsme do ošetřovatelského pokoje. Therese, pečovatelka v domově, se zeptala starší dámy, která popíjela v pokoji kávu, zdali by se ráda potkala s robotickou kočkou? „Ano…“, odpověděla dáma. Therese zapnula kočku a předala ji dámě. Kočku přijala skutečně okamžitě a držela ji v rukou jako malé dítě, přilnula ji ke své hrudi a dívala se do jejích kočičích očí. Kočku skutečně přijala za svou a začala na ni mluvit a povídala kočce JustoCat o dalších devíti kočičkách, které vlastnila ve svém minulém životě. Pro mě jako výzkumníka a sestru Therese bylo důležité nemyslet si o dámě, že je blázen nebo chovat se v její blízkosti jako k někomu, kdo neví, co říká a dělá. Pak jsem se k dámě obrátil a sdělil ji, že JustoCAt není skutečná kočka, nýbrž že je to robot.

Lars Epslund – vývojář v Robyn Robotics AB

Autor: Robyn Robotics AB
info@penzista.net
Počet komentářů: 0

Napsat komentář