Zaměřeno na motomedy – léčebné pohybové přístroje

Čvc 20 2017

Pohyb je předpokladem pro kvalitní život a dobré zdraví. MOTOmedy jsou léčebné pohybové přístroje, s kterými cvičíme pohyb a svalovou sílu horních a dolních končetin. MOTOmedy jsou vhodné zvláště pro pacienty s pohybovými omezeními a potížemi, osoby odkázané na invalidní vozík. Na MOTOmedu jsou možné tři různé druhy tréninku:

 

Pasívní trénink – při kterém jsou končetiny rozpohybovány pomocí motoru 

 

Asistivní trénink – při kterém za pomocí motoru uživatel trénuje aktivně 

 

thera vital3

Motomed Thera Vital pro rehabilitaci dolních končetin s velkým barevným displejem

Aktivní trénink – uživatel za pomocí vlastní svalové síly hýbe končetinami proti nastavitelnému odporu.

 

Pohyb na MOTOmedu je kruhový a prováděný podobně jako šlapání při jízdě na kole. Končetiny mohou být na motomedu cvičeny v různých pozicích. Při sezení na židli, na vozíku nebo vleže na lůžku.

 

Motomed je vědecky uznávaná zdravotní pomůcka, která udržuje pohyblivost, zmírňuje poškození, která vznikají při nedostatku pohybu. Podporují chůzi, dokáží omezovat výskyt křečí, mobilizují zbytkové síly svalů a končetin.

Vědecky doloženo

Různé vědecké studie přikládají užívání motomedu význam při spojení s konzervativní léčbou pohybového aparátu. Jako velmi vhodné se jeví cvičení v domácím prostředí (home-based trénink). Motomedy se ovšem používají celosvětově jako zařízení pro pohybovou terapii na klinikách, v rehabilitačních centrech, v zařízeních pro tělesně postižené, v léčebné praxi, v domovech pro seniory.

Motomed jako podpůrný prostředek při léčbě pohybového aparátu

Jako pevná součást terapeutického plánu může motomed plně rozvinout svůj účinek a efektivitu. Při

Motomed VIVA2 pro rehabilitaci dolních i horních končetin

Motomed VIVA2 pro rehabilitaci dolních i horních končetin

pravidelném pohybovém tréninku na motomedu jsou pacienti motivováni k pohybu a tím i k úspěšné léčbě jejich pohybového aparátu. A to velmi příjemným a elegantním způsobem. Pravidelný pohyb je důležitý pro tělo a ducha. S motomedem je pohyb vlastně zábava, protože uživatelé/pacienti nejsou nijak zatěžováni a mohou se cítit uvolněni. Pacienti tak mohou uplatnit své individuální předpoklady a využít při pohybu pouze podporu motoru nebo aktivně cvičit vlastní svalovou sílu a funkci motoru vynechat. Software umístěný v zařízení nabízí také různé motivační pohybové programy.

Prokázáno na tisíci pacientech v odborných studiích


NOVINKA:

 

Nabízíme renovované léčebně pohybové přístroje MOTOmed na eshop.penzista.net za velmi příznivou cenu. Cena zahrnuje dopravu po celé ČR, vč. instalace a instruktáže. 

Přístroje disponují prohlášením o shodě na základě nařízení ES 93/42/EEC. 

Poskytujeme i elektrorevizi výrobku na základě vládní vyhlášky prováděné certifikovaném pracovníkem.

Počet komentářů: 0

Napsat komentář