Doporučené cviky při artróze pro zachování hybnosti – 3. díl

Led 05 2018

Leh na zádech: Koordinace pohybu a posílení svalstva dolních končetin

„Jízda na kole“: střídavě pokrčujeme a natahujeme obě dolní končetiny sou-časně.11_leh na zadech

 

 

Leh na zádech: posílení natahovačů kolenních kloubů

Horní končetiny podél těla na podložce. Dolní  končetiny  pokrčeny, chodidla  opřena o podložku. V úhlu 4512_leh na zadech stupňů natahujeme  jednu dolní končetinu nad podložku, 3 sekundy podržíme, zpět pokrčíme, položíme na podložku. Totéž provedeme druhou končetinou.

Sed na židli: posílení natahovačů kolenních kloubů

Obě horní končetiny se drží za hranu židle, dolní končetiny  spuštěny ze židle, plosky nohou na podložce, kyčle,13_v sede kolena ohnuty v pravých úhlech. Jednu dolní končetinu  napneme v kolenním kloubu v úhlu 180 stupňů se stehnem,

přitáhneme špičku nohy a celou dolní končetinu  nadzvedneme  nad horizontálu  (jen asi 5 stupňů),  držíme 3 –5 sekund, poté povolíme zpět. Totéž provedeme druhou dolní končetinou.

Ve stoji: posílení vnitřní hlavy čtyřhlavého svalu

Vzpřímený stoj, horní končetiny spuštěny podél těla, dolní končetiny propnuté, špičky vytočeny zevně. Lehce14_ve stoje povolíme napětí kolenních kloubů, poté znovu důsledně propneme. Důležité: Cvik má význam pouze tehdy, propneme-li kolenní klouby do krajní polohy.

Chůze: koordinace pohybu, uvolnění

Chůze nejprve po špičkách, pak po patách, po zevní hraně, po vnitřní hraně chodidel.15_chuze

 

 

 

Počet komentářů: 0

Napsat komentář