Hospice v ČR

Led 18 2011

Hospice jsou specializovaná zařízení, která poskytují tzv. paliativní péči. Liší se tak od kurativní péče, která je zaměřena na léčbu samotné nemoci.

Paliativní péče je celková péče o pacienta, kdy léčba samotné nemoci již není efektivní a prvořadá je kontrola bolesti, psychologických a sociálních problémů. Cílem paliativní péče je nejvyšší možná kvalita života pacienta a jeho rodiny. Kvalitní paliativní péče tedy řeší všechny příznaky umírání provázející pacienta, jeho duševní pohodu a snaží se mu přinést důstojný život.  Je důležité ovšem poznamenat, že model paliativní péče si klade za cíl zajistit pacientovi aktivní život v souladu s jeho zdravotním stavem až do smrti.

 

První hospic byl v ČR založen v roce 1996. V současné době je v ČR provozováno 20 hospiců s celkovou kapacitou 370 lůžek. Ročně potřebuje služby hospicu asi 70 tisíc lidí. Z tohoto počtu se jich dostane pouze asi třem procentům. Z toho vyplývá, že potřebných míst v hospicech je nedostatek. Nejvíce je péče o pacienty v terminálním stadiu nemoci dostupná ve Velké Británii, kde se k ní dostane téměř každý.

Paliativní péče je poskytována především onkologickým pacientům. Dle průzkumu European Pain in Cancer trpí středně silnými až silnými bolestmi 95% onkologických pacientů.

Paliativní péče se poskytuje kromě hospiců také v mobilních hospicech a v zdravotnických zařízeních, kde jsou k tomu vyčleněna hospicová lůžka. Dále existují stacionáře paliativní péče, ambulance paliativní péče a ambulance bolesti.

 

Provoz zařízení poskytujících paliativní péči je hrazen z několika finančních zdrojů. Jsou to neziskové organizace (např. občanské sdružení), soukromé osoby, zdravotní pojišťovny, samotní pacienti nebo jejich příbuzní. Všeobecně se pociťuje nedostatek financí pro provoz hospiců, o čemž svědčí celkový nedostatek hospicových lůžek v ČR.

 

Hospice, především mobilní, jsou také financovány prostřednictvím grantů a darů.

Poskytování paliativní péče se řídí zákonem o veřejném zdravotním pojištění č. 48/1997 Sb. Paragraf  §22a s názvem Zvláštní ústavní péče – péče paliativní lůžková – ve znění: Léčba paliativní a symptomatická o osoby v terminálním stavu poskytovaná ve speciálních lůžkových zařízeních hospicového typu.

 

 

Paliativní péče v hospici

 

Dle Světové zdravotnické organizace je paliativní péče definována jako integrovaná forma zdravotní a psychosociální péče pro osoby všech věkových skupin, u kterých je předpokládaná délka života šest měsíců a méně. Tento předpoklad stanoví ošetřující lékař.

 

Pokud je nedostačující ambulantní nebo domácí péče o pacienta, má pacient nárok na hospicové lůžko.To je poskytováno buď krátkodobě, dlouhodobě nebo opakovaně. Paliativní péče je v tomto případě částečně hrazena zdravotní pojišťovnou. V hospici je umožněno navštěvovat pacienta 24 hodin denně. Pacient je přijímán do hospice buď samostatně nebo s ním sdílí pobyt v hospici jemu blízká osoba. Cílem pobytu blízké osoby je psychická podpora nemocného.

 

Počet komentářů: 0

Napsat komentář

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..