Pohodové stáří v domovech pro seniory SeneCura

Říj 03 2019

Spoléhat ve stáří či nemoci na státní domovy pro seniory nebo domovy s pečovatelskou službou může být proces i na několik let. Existují však soukromá zařízení jako SeniorCentra SeneCura, kde senioři najdou místo hned a kde mohou prožít aktivní život v bezpečí a s kvalitní péčí.

„Motto SeneCura zní Život pokračuje s námi. Klienta s jeho historií, přáními, zvyklostmi a potřebami stavíme na první místo. Chceme, aby se u nás každý klient cítil opravdu jako doma,“ říká Michaela Kopřivová ze společnosti SeneCura. Koncept, které úspěšně funguje, je pojat s ohledem na individualitu člověka, kdy se život v domově přizpůsobuje klientovi a jeho režimu a nikoliv naopak. Nejde totiž jen o kvalitu poskytované péče, ale také o kvalitu života v době, kdy jste odkázáni na cizí pomoc.

Posláním domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem společnosti SeneCura je poskytovat pomoc, podporu a péči lidem se sníženou soběstačností, zejména z důvodu věku, Alzheimerovy choroby nebo jiných typů demence a vytvořit jim důstojné prostředí s důrazem na individuální potřeby, úctu, lidskost a respekt. SeniorCentra SeneCura také podporují a rozvíjí soužití klientů, jejich příbuzných, obyvatel daného města a zaměstnanců domova. Jejich cílem je také stmelovat lidi napříč generacemi a stát se komunitními a společenskými centry v městech, kde sídlí. V některých domovech se nacházejí také vlastní dětské skupiny a ani zvířecí mazlíčci klientů nejsou překážkou. Nedílnou součástí života seniorů je také kvalitní strava. Ta se připravuje podle specifických potřeb každého klienta, ať už jde o klienta s podvýživou nebo diabetika. K obědu je výběr ze dvou jídel a připravují se i jídla ve formě Breikost. To ale není vše. Senioři se také mohou těšit na pestrý program aktivit v dopoledních i odpoledních hodinách.
Jednou ročně zažívají „Večeři při svíčkách“, kdy si mohou pozvat své přátele a rodinné příslušníky na luxusní večeři o třech chodech. Samozřejmě vše s obsluhou jako v opravdové restauraci. Klient tak stráví jedinečný večer v rodinném kruhu a s pocitem, že může někoho pohostit tak jako dříve. Dalším unikátním programem domovů SeneCura je „Roční přání“, kdy zaměstnanci plní s radostí malé či velké tužby svých klientů.

Téměř ze 70 % jsou klienty SeniorCenter lidé s Alzheimerovou chorobou či jinou formou demence v různém stádiu. O osoby s demencí zde pečují v prostředí, které je optimálně přizpůsobeno jejich potřebám a které jim umožňuje žít co možná nejvíce normální život. Zároveň se snažíme poskytovat psychologickou podporu a osvětu rodinným příslušníkům, a zapojit je tak do péče. U každého klienta zjišťují jeho biografii, tedy informace o jeho životě. Co má a nemá rád, jak žil, kde pracoval, jaké měl koníčky, jakou má rodinu, děti, vnoučata, jaké jsou pro něj důležité životní události. Z těchto informací a fotografií vytváří klientovi s pomoc jeho rodiny tzv.  „Knihu života“, která je následně využívána jako nástroj pro reminiscenční terapii nebo cílenou práci se vzpomínkami daného klienta. Cílem reminiscenční terapie je vyvolat příjemné zážitky, které mají pro člověka klíčovou hodnotu. Další přínosnou pomůckou je terapeutická zahrada Memory garden s vodními prvky, různými povrchy, stromy a rostlinami, jenž aktivizuje senzorické vnímání nebo mobilní Snoezelen, který slouží ke smyslové terapii a relaxaci pomocí harmonicky sladěných vzruchů jako je hudba, světelné efekty či jemné vibrace. K dispozici mají i rehabilitační a fyzioterapeutické služby. Kvalitu péče o seniory s demencí potvrzuje i to, že SeniorCentrum Šanov získalo od Česká alzheimerovská společnost v certifikaci Vážka opravdu vysoké hodnocení. Takových zařízení je v České republice pouze jedenadvacet.

Pro aktivní život seniorů nabízí SeneCura mnoho zajímavých aktivit. Například olomoucké SeniorCentrum letos v létě navštívila chovatelka se dvěma koni. Klienti byli nadšení a dojatí zároveň, zejména pro imobilní pacienty to byl nezapomenutelný zážitek. „Kůň sklonil nad klientkou, která k němu s očekáváním natáhla ruce. Oběma jim zazářily oči nadšením. Zavládl klid a naprosté souznění člověka a zvířete,“ potvrdila s dojetím aktivizační pracovnice Lenka Bazgerová.

SeniorCentra Senecura jsou klidným přístavem pro každého seniora, který touží po kvalitní péči is kvalitním životě. Zastavte se na návštěvu do jakéhokoli ze 14 domovů v Česku a přesvědčte se na vlastní oči.

Rakouská společnost SeneCura je součástí francouzské skupiny ORPEA, která provozuje 854 zdravotnických a sociálních zařízení po celém světě. V České republice je SeneCura s 1914 lůžky největším soukromým provozovatelem Domovů pro seniory a Domovů se zvláštním režimem (pro seniory s Alzheimerovou chorobu či jinou formou stařecké demence). Její domovy jsou hrdými držiteli nevyššího ocenění značky kvality a držiteli certifikátu Vážka, který uděluje Česká alzheimerovská společnost.

 

 

Počet komentářů: 0

Napsat komentář

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.