Při domácích pracích bychom neměli přeceňovat vlastní síly

Říj 15 2017

Máme si zavolat instalatéra nebo zvládneme opravu kapajícího kohoutku sami? Mnozí senioři si provádí malé domácí opravy rádi sami. Aby se vyhnuli zranění nebo dokonce neštěstí, je důležité znát vlastní hranice. Úrazy spojené s domácími pracemi postihuji většinou muže. Ve vztahu k rodině jsou to především manželé, dědečkové a strýcové, kteří v rodině vezmou do ruky kladivo nebo spustí vrtačku nebo něco jiného.

Při domácích pracích jsou senioři obecně více ohroženi

Nedostatečná praxe, nesprávné nastavení pracovního nástroje, nepozornost, lehkovážnost nebo spěch jsou nejčastějšími příčinami úrazu při domácích pracích. Cirkulárky, kotoučové pily nebo vrtačky jsou nebezpečné nejvíce. Z úrazů se nejčastěji odehraje pád z žebříku, ze schodů nebo střechy. Častým úrazem je také zakopnutí přes na zemi ležící materiál nebo nástroj.  Nejčastějšími zraněními jsou u mužů řezné rány, u žen většinou podvrtnutí kotníků. Podle statistik organizace BAuA se odehraje každý pátý domácí úraz ve věkové kategorii 55-64 procent. Mladší generace neprovádí tolik domácích oprav, takže s tím klesá i počet úrazů. Je to dáno tím, že většina mladší generace je spíše zvyklá na práci u počítače a nemá takový zájem o domácí fyzickou práci. K jejich standardním činnostem už tolik nepatří znalost a zručnost řezání podlahové desky, zmenšování místnosti, tapetování pokoje nebo jen pouhé zapojení lampičky. Starší senioři jsou proto rádi, když si je rodina zavolá, že potřebuje doma něco upravit nebo spravit. Těší se, že mohou mladším členům své rodiny pomoci a prokázat své odborné schopnosti.

Brát ohled na své limity

Když je někdo celoživotně zvyklý pravidelně doma něco opravovat a pokud se na to cítí, většinou nemá nic proti jak byt lepsim kutilem3tomu, něco doma opravit. Není ovšem dobré se spolehnout pouze na vlastní úsudek. Člověk by se vždy měl spolehnout na své vidění, i když své nástroje slepě zvládne, Musí být samozřejmě schopen přečíst značky, texty a čísla na nástrojích. Při domácích pracích je důležité si dávat pravidelně přestávku. I když mašiny běží pořád dokonale, naše svalová síla se s léty snižuje, tělo se rychleji unaví a vyčerpá. Kromě toho by člověk neměl setrvávat delší dobu v nějaké vynucené poloze. Kolena na tvrdé podlaze, práce s hlavou dolů, nebo s ohnutým trupem. V takových polohách by měl být jen v krátkou dobu a pak se pravidelně protáhnout. Práci je také možné rozdělit na více dnů. Nemusí být přeci všechno hned hotové.

Přístroje si předem vyzkoušejte

Také pečlivá prohlídka přístroje, s kterým se chystáme pracovat a kritické posouzení jeho stavu, je důležité. Vrtačky používáme někdy i desítky let. Stále se nám dobře drží v rukách, jsme na ně zvyklí a fungují stále bezchybně. Přetržený kabel bychom měli případně ovinout izolační páskou. Starší lidé se obávají používat novější přístroje, které jsou často vybaveny elektronikou a uživatele tím přetěžují. Nástroje bychom měli posuzovat kriticky. Pokud něco není v pořádku, vyměníme za jiné.

Bezpečnost před rychlostí

Nejnebezpečnější při domácích pracích je rychlost. V tom jsou všichni odborníci za jedno. Rychle díru vyvrtat, rychle vyměnit prasklou žárovku. Jde to rychle, ale na úkor bezpečí. Časový přes, lehkovážnost, rozptýlení. To jsou nejčastější příčiny, které stojí za výskytem domácích nehod.

Jak předcházet zraněním a nehodám

Dejte se do práce, jen když se na to cítíte.

Nepřeceňujte své síly. Věnujte při namáhavých pracích dostatek času odpočinku.

Vyvarujte se rychlosti při domácích pracích. Vše potřebuje svůj čas a bezpečí především.

Dobře si připravte pracovní místo. Vykliďte z prostoru nepotřebné věci, abyste o ně nezakopli nebo se o ně neporanili.

Přesvědčte se, že jsou před prací všechny nástroje a zařízení v bezvadném funkčním stavu.

Neodstraňujte z přístrojů žádné ochranné prvky.

Používejte pouze normovaná, certifikovaná a bezpečná elektrická zařízení.

Vypínejte zařízení, vždy když je nepotřebujete nebo neužíváte. Vytáhněte je z elektrické zásuvky.

Plně se při práci soustřeďte. Hlavně se nerozptylujte při pracích, když používáte nějaké elektrické zařízení.

Vypínejte přístroje vždy při čištění nebo opravě. Nikdy neodstraňujte piliny při běžící cirkulárce.

Noste ochranný oděv, obuv a brýle.

Nenechávejte k provozu připravené přístroje bez dozoru.

Při zacházení s barvivy, laky, rozpouštědly, kyselinami nebo jinými nebezpečnými chemikáliemi, předcházejte tomu, abyste ani vy ani jiné osoby nenadýchali výparů. Během práce se postarejte o větrání místnosti.

Zbytky materiálů vkládejte do odpadu s označeným obsahem a postarejte se jejich o odstranění na sběrném místě.

Lezte na žebřík, který je vždy k zemi zajištěný, v pevných botách, používejte pouze bezpečné žebříky.

Nikdy nepoužívejte místo žebříku židli.

Řezné nástroje vždy vytahujte z těla přístroje.

Neopravujte elektrická zařízení, kabely nebo vodiče nikdy sami, přenechte opravu odborníkovi.

 

 

 

Autor:

-jpo- Zpracováno podle domácích a zahraničních zdrojů

info@penzista.net

 

Počet komentářů: 0

Napsat komentář