SeniorCentrum Kolín pomůže s domácí péčí

Lis 09 2019

Ve středních Čechách je dostupná další sociální služba pro klienty, o které doma pečují jejich blízcí. SeneCura SeniorCentrum Kolín nově nabízí ve svém zařízení velice žádanou tzv. pobytovou odlehčovací službu, tedy pobyt klienta v zařízení na nezbytně nutnou dobu. SeneCura tím podporuje domácí péči a chce pomoci v případech, kdy terénní služba či péče rodiny nemůže zvládnout 24hodinovou starost o seniora zcela závislého na pomoci druhé osoby.  

Inzerce
„Lidé, kteří pečují celodenně o rodinného příslušníka například se syndromem demence, se často nachází ve stavech vyčerpání. Nepřetržitá péče, kterou poskytujeme také v našich domovech, je totiž vysoce psychicky i fyzicky náročná. My jsme schopni se díky nové odlehčovací službě v našem SeniorCentru o seniora na potřebnou dobu perfektně postarat,“ vysvětluje Marta Menšíková, ředitelka kolínského centra SeneCura. Pečující osoba může využít tento čas na potřebný odpočinek či dovolenou nebo k vyřízení soukromých záležitostí. „V našem domově máme teď k dispozici celkem deset míst pro klienty, kteří nemohou být bez celodenní péče. Nejdelší doba pobytu jsou tři měsíce,“ doplnila Marta Menšíková.

Odlehčovací služba v SeneCura SeniorCentru Kolín je určena osobám od 45 let věku, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí, a kteří nemohou z důvodu nepříznivého zdravotního stavu využívat terénní nebo ambulantní služby.

Nový moderní domov, který vyhrál cenu Stavba roku Středočeského kraje 2017, nabízí ubytování v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích, a to včetně kvalitní stravy (výběr ze dvou jídel k obědu, cekem 5-6 jídel denně, specializovaná úprava stravy, diety). Součástí pobytu je i aktivizační činnosti, tedy pravidelný program s nabídkou rukodělných činností, cvičení, kulturní a společenské akce. Je zde i mobilní Snoezelen pro smyslovou aktivizaci, pedikúra, kadeřník nebo fitness centrum uzpůsobené pro seniory.

Lůžek v odlehčovacích pobytových službách je nedostatek a poptávka po nich stále roste s tím, jak populace stárne, a také díky pozitivnímu trendu pečovat o seniory doma, pokud to zdravotní stav či rodinná situace dovoluje. Domácí péči dává zelenou také stát. V takových případech je dnes k dispozici řada terénních služeb, sociálních i zdravotních. Pobytových odlehčovacích služeb je ovšem málo.  V Česku tuto důležitou výpomoc aktuálně nabízí 317 zařízení. Domov v Kolíně je první vlaštovkou ze sítě seniorských center SeneCura, které pobytovou odlehčovací službu provozuje, a následovat budou i další SeniorCentra ze sítě SeneCura.

Cílem pobytové odlehčovací služby je podporovat klienta v udržení soběstačnosti a v základních úkonech, jako je stravování, hygiena a hybnost, zachovat stávající zdravotní stav. Důležitým aspektem této služby je také kontakt s rodinou, zapojení klienta do aktivního trávení volného času a podpora jeho rozumových, smyslových a motorických dovedností. 

V České republice je SeneCura s téměř 2 000 lůžky největším soukromým provozovatelem Domovů pro seniory a Domovů se zvláštním režimem, které poskytují kvalitní péči seniorům se sníženou soběstačností, Alzheimerovou chorobou či jinou formou demence.

 

Kontakt: 4JAN PR, Jana Barčáková, tel.: 603 820 382, jana.barcakova@4jan.cz

Počet komentářů: 0

Napsat komentář

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.