Co potřebujete vědět o druhém pilíři penzijní reformy

Lis 25 2012

Demografický vývoj naší společnosti je takový, že stát nebude moci v budoucnu garantovat starobní důchody v takové výši, na jaké jej pobírají penzisté v současnosti. Jestliže dnes státní důchod představuje 40 procent průměrné mzdy, odhady do budoucna hovoří asi o 25 procentech. Stav veřejných financí spolu s demografickým vývojem nezaručí penzi pro důstojné stáří. Do hry proto přichází druhý pilíř penzijní reformy.

V současné době je produktivní část našeho obyvatelstva zapojena do státního průběžného důchodového systému, do kterého odvádí část své mzdy, z které jsou vypláceny starobní důchody současným penzistům. Je to 28 procent hrubé mzdy. Pokud se rozhodnete vstoupit do druhého pilíře, budete si pravidelně každý měsíc spořit 3 procenta ze své mzdy na soukromý účet založený u soukromé penzijní společnosti. Podmínkou ovšem je, že k těmto 3 procentům musíte přidat další 2 procenta ze svého. Vaše odvody do státního systému se tak zmenší, ale zároveň se zmenší o 2 procenta váš čistý měsíční příjem.

Z druhého pilíře nelze vystoupit

Pokud se rozhodnete vstoupit do druhého pilíře, není možné cesty zpět. Naspořené peníze vám začnou být vypláceny až při dovršení vašeho důchodového věku, kdy máte nárok na starobní důchod. Každý měsíc budete dostávat rentu od soukromé penzijní společnosti a starobní důchod od státu. Ten však bude výrazně nižší, než jaký byste dostávali teď.

Spoření v penzijních fondech 2. pilíře bude nabízet celkem 9 penzijních společností, které získali licenci od České národní banky. S oslovováním potenciálních klientů mohou začít až od 1. ledna 2013. Uzavřít smlouvu můžete až do 30. června 2013. Máte na to tedy pouze půl roku. Po uplynutí této lhůty mohou vstoupit do druhého pilíře pouze občané mladší 35 let.

Na výběr máte čtyři investiční strategie

Investiční společnost, u které si sjednáváte spoření na soukromém účtu ve druhém pilíři, vám může nabídnout čtyři investiční strategie. Podle stupně investičního rizika rozlišujeme fondy státních dluhopisů, fondy konzervativní, vyvážené a dynamické. Tyto fondy nám navíc nejsou povinny garantovat kladné zhodnocení našich úspor. Na druhou stranu můžeme při volbě dynamické strategie  více riskovat a mít možnost lépe zhodnotit své úspory. V rámci společnosti můžeme mezi jednotlivými fondy i přecházet, pokud by se nám například dosavadní zhodnocování úspor nelíbilo nebo bychom chtěli přejít ke konzervativní nebo dluhopisové strategii. Na to budeme mít nárok jednou za rok. Pokud tak učiníme častěji, zaplatíme 500 korun. Je dokonce možné přejít z jedné penzijní společnosti do druhé. To nás bude stát 800 korun. Pokud ovšem přejdeme nejdříve po pěti letech, je změna bezplatná.

Často se hovoří o tom, že naše úspory na penzi uložené ve druhém mohou být zestátněny, někdo je může vytunelovat atd. Existuje celkem pět druhů ochrany naspořených finančních prostředků. Naše peníze jsou uloženy na osobním účtu a nejsou vykazovány v bilanci, tedy rozvaze penzijní společnosti. Nad nimi navíc dohlíží ČNB, auditor a depozitář. Do hry vstupuje pochopitelně také reputace penzijní společnosti. Navíc jak již bylo zmíněno výše, penzijní společnost musí vlastnit licenci udělenou ČNB. Pokud vás osloví poradce, který vám nabídne sjednání smlouvy, ptejte se, zda-li  je vlastní společnost členem Asociace finačních zprostředkovatelů a finančních poradců nebo Unie finančního zprostředkování a poradenství. Měl by vám také představit strategii, kdy a kde bude fond zveřejňovat výsledky své výkonnosti a hospodaření. Je také důležité vědět, jaké poplatky budete platit za správu fondů. Výše poplatku souvisí s rizikovostí investice, proto je nejvyšší poplatek u dynamického fondu, a to 0,6 procenta z průměrné roční hodnoty vlastního kapitálu. U vyvážených fondů je to 0,5 procenta, u konzervativního fondu 0,4 procenta a u fondu státních dluhopisů 0,3 procenta. 0,6 procenta je tak nejvyšší poplatek, který mohou penzijní společnosti účtovat. Mohou jít pouze níž. Zástupce penzijní společnosti, který s vámi sjednává vstup do druhého piliíře s vámi vyplní dotazník, z kterého bude patrné, jaký typ investora jste. Pokud se například ukáže, že jste konzervativní typ investora, ale chcete zvolit dynamickou strategii, bude od vás vyžadováno písemné potvrzení, že jste se pro dynamickou strategii rozhodli svévolně.

Od smlouvy uzavřené přes telefon nebo internet lze do 14 dní odstoupit

Pokud uzavřete smlouvu o spoření v druhém penzijním pilíři a pak zjistíte, že je tento produkt pro vás nevýhodný, můžete od smlouvy do 14 dní po podpisu smlouvy odstoupit. Týká se to ovšem pouze smluv uzavřených mimo prostory obvyklé pro podnikání, například po internetu na dálku nebo přes telefon. Pokud uzavřete smlouvu s poradcem pracujícím pro penzijní společnost na mandátní smlouvu například v kavárně, odstoupit už nelze. Odstoupit od smlouvy nelze rovněž pokud ji už zaregistroval Centrální registr smluv, který řídí Speciální finanční ústav.  Pokud se rozhodnete vstoupit do druhého pilíře, jste povinni tuto změnu nahlásit svému zaměstnavateli, který zařídí srážky ze mzdy. Živnostníci si budou peníze na účet soukromého fondu odvádět sami.


Počet komentářů: 0

Napsat komentář

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..