Podílové fondy

Led 18 2011

Jedním ze způsobů jak našetřit peníze na důchod je ukládat je do podílového fondu. O co se vlastně jedná. Podílové fondy představují formu kolektivního investování peněz. Na rozdíl od akcií, kdy sami za sebe nakupujete akcie nějaké společnosti jako podíl z podnikání. V případě investic do fondů společnosti, která spravuje podílový fond, získává tato společnost menší částky od drobných investorů, které ovšem dohromady dají velmi zajímavou částku a vloží ji nákupu podkladových aktiv, což jsou různé cenné papíry podle toho, na jaký druh investování je podílový fond zaměřen. Z toho důvodu existuje velké množství různě zaměřených fondů, do kterých můžeme vložit své peníze.

Při investicích do fondů nakupujeme podílové listy. Jejich hodnota závisí na aktuální ceně podkladového aktiva. V případě akciových fondů jsou to akcie, v případě dluhopisových fondů jsou to dluhopisy atd. Cena podílového listu představuje vlastní kapitál fondu připadající na jeden podílový list.

 

Výhod podílových fondů je několik:

–          Vaše právo své podílové listy prodat zpět podílovému fondu a tak získáte téměř okamžitě své uložené peníze zpět. Abychom mohli očekávat při investici do fondů výnos, tedy to, že se nám naše peníze rozmnoží a tedy zhodnotí, je nutné peníze ve fondech ponechat řádově 6 měsíců až několik let.

 

–          Diverzifikace znamená, že podílový fond Vaše peníze vloží do cenných papírů s různým oborovým nebo regionálním zaměřením, např. investice do akcií brazilských nebo tureckých firem. Odpadá zde riziko investice do jednoho trhu, čímž se snižuje riziko investice.

–          Profesionální management

 

Stručnější popis výhod podílových fondů

 

Podílové listy můžete nakoupit u společností, které se zabývají investicemi do fondů. Nejlépe u bank nebo jiných prostředníků. Samotné banky provozují mnoho různě zaměřených fondů.

Investice do podílových fondů jsou vhodné pro investory, kteří mají menší částky, nemají čas starat se příliš o své peníze a svěří je správci fondu.  Fondy jsou v ČR většinou spravovány investičními společnostmi velkých bank. Za obhospodařování obvykle účtují poplatek ve výši 0,5-2% z aktiv fondu ročně. Například když vložíte 1000 Kč, investujete ve skutečnosti menší částku, například 995 Kč.

 

Typy fondů:

Zajištěné fony (fondy garantované nebo strukturované)

Fondy peněžního trhu

Dluhopisové fondy (obligační)

Akciové fondy

Smíšené fondy

Další fondy

 

Autor: Karel Metyš
Počet komentářů: 0

Napsat komentář