Co máte vědět o zdravotní péči před cestou na dovolenou!

Čvc 10 2017

Desítky tisíc českých turistů musí každý rok vyhledat zdravotní péči v cizině, stovky z nich skončí v nemocnici. Jaká práva máme v souvislosti s poskytováním zdravotní péče v nemocnici?

Země Evropské Unie

Jednoznačně jezdíme na dovolenou nejčastěji do zemí Evropské unie. Pojďme se proto podívat na to, co byste měli vědět o zdejší zdravotní péči.

Vaše kartička zdravotní pojišťovny slouží zároveň jako Evropský průkaz zdravotního pojištění (European Health

MUDr. Martin Jan Stránský, MD., FACP

MUDr. Martin Jan Stránský, M.D., FACP

Insurance Card – EHIC). Zaručuje, že v žádné zemi Evropské unie nezůstanete bez zdravotní péče. Lékaři jsou vám povinni poskytnou stejné služby, jako kdybyste byli pacienti jejich země,“ vysvětluje MUDr. Martin Jan Stránský, M.D., FACP, zakladatel Kanceláře Ombudsmana pro zdraví. EHIC dále platí v zemích Evropského hospodářského prostoru a na základě mezinárodních dohod rovněž ve Švýcarsku. Zajišťuje především:

 1. Neodkladnou zdravotní péči, tj. péči poskytovanou zejména při riziku vážného poškození zdraví či ohrožení života. Zdravotní pojišťovna však uhradí maximálně částku, kterou by platila ve stejném případě v České republice.
 2. Nezbytnou zdravotní péči, která zajišťuje takovou zdravotní péči, aby pacient nemusel odjet domů dříve, než původně zamýšlel. V takovém případě vám pojišťovna zaplatí rozdíl mezi tím, co by hradila v ČR a tím, co jste ve skutečnosti zaplatili.
Mgr. Ilona Hlaváčová

Mgr. Ilona Hlaváčová, LL.M.

„V obou variantách platí, že refundace nákladů není automatická. Musíte svou zdravotní pojišťovnu o ni požádat,“ upozorňuje Mgr. Ilona Hlaváčová, LL.M., právní poradkyně Kanceláře Ombudsmana pro zdraví, a dodává: „Nárok na úhradu zdravotní péče neomezuje ani to, že příčinou vašich zdravotních problémů na dovolené bude onemocnění, kterým jste již trpěli před cestou. Vztahuje si i na potřebnou péči v těhotenství či léčbu v souvislosti s úrazy při rizikovém sportu či vysokohorské turistice.“

Přesto však EHIC na všechno nestačí. Neposkytuje například úhradu:

 • spoluúčasti pacienta, která je ve většině zemí běžná;
 • nutného transportu do vlasti či repatriace ostatků;
 • asistenční služby v případě možné jazykové bariéry v nemocnici či v ordinaci;
 • zdravotní péče v soukromých zařízeních, která nemají smlouvy s žádnými pojišťovnami (tudíž zde EHIC neplatí);

Pro tyto případy je lepší sjednat si komerční cestovní zdravotní pojištění.

Jedeme mimo EU

V zemích mimo evropský hospodářský prostor EHIC neplatí. S bezplatným základním ošetřením nelze počítat, pokud s daným státem nemáme uzavřenu mezinárodní smlouvu, která obsahuje takové ustanovení. (Bližší informace poskytují například webové stránky ministerstev zdravotnictví a práce a sociálních věcí.) Je proto nutné připojistit se u komerční pojišťovny. V případě zemí, jako jsou například Egypt a Tunisko vás bude cestovní pojištění stát stejně jako do zemí EU. Do většiny ostatních stále oblíbenějších destinací, jako třeba do Thajska či zemí Karibiku, budete muset však vyndat z peněženky více.

 • Neodkladnou péči vám musí poskytnout zdravotníci v každé zemi i bez komerčního cestovního pojištění. Bude ji však muset po ošetření na místě zaplatit. Později pak můžete svou zdravotní pojišťovnu požádat o refundaci, ale jen do výše, kterou by hradila v ČR.

Jak to mají cizinci v ČR?

„S cizincem, který se prokáže průkazem EHIC nebo je členem některého ze smluvních států (např. Turecko), musí poskytovatelé zdravotní péče zacházet jako s pojištěncem české smluvní zdravotní pojišťovny. Systém je tedy stejný, jako když náš občan jede na dovolenou do zemí EU,“ konstatuje Mgr. Ilona Hlaváčová. „Jeho prostřednictvím je tedy kryta neodkladná a nezbytná zdravotní péče,“ dodala. V praxi to znamená:

 • za poskytnutí hrazených služeb ze zdravotního pojištění nelze účtovat žádné úhrady v hotovosti, v ostatních případech jsou úhrady stejné, jako v případě českých pojištěnců,
 • péče musí být poskytnuta v takovém rozsahu, aby se cizinec nemusel vracet domů dříve, než zamýšlel – posouzení potřebného rozsahu léčby je na lékaři,
 • úhradu účtuje poskytovatel zdravotních služeb pojišťovně, která je k tomu příslušná na základě průkazu EHIC, péči bude pojišťovna proplácet za stejných podmínek, jako kdyby ji poskytovala českým pojištěncům,
 • nesmí jít o péči, za jejímž poskytnutím by cizinec na území ČR přicestoval.

Občané, kteří k nám přijedou na dovolenou ze zemí, s nimiž nemá České republika uzavřenu žádnou mezinárodní smlouvu, která by obsahovala ustanovení o poskytování bezplatné zdravotní péče, musí za ošetření zaplatit na místě.

 • Úhrada je vypočtena výkonově podle Sazebníku zdravotních výkonů a hodnoty bodu podle aktuálního Ceníku pro poskytování zdravotní péče nehrazené z veřejného zdravotního pojištění a jiných služeb.
 • Jestliže má cizinec komerční pojištění uzavřené s pojišťovnou na území ČR (mezi registrované pojišťovny patří např. VZP, Uniqua, Slavia, Maxima), může poskytovatel řešit úhradu s ní. Z pojištění je však hrazena pouze nutná a neodkladná péče poskytovaná do částky, která je uvedena ve smlouvě. Pozor, u soukromých poskytovatelů bez uzavřených smluv s pojišťovnami, musí cizinci platit vždy.
 • V případě, že cizinci mají v jejich mateřské zemi pojištění, které kryje cestování, mohou po návratu požádat na základě předložených účtů z ČR svou pojišťovnu o proplacení vyložených nákladů.

Informace o lékařích a dalších poskytovatelích zdravotní péče včetně jejich jazykové vybavenosti lze najít například v Lékařském informačním centru.

MgA. Kateřina Havelková

Kancelář Ombudsmana pro zdraví

 

Národní 9, 110 00 Praha 1

t.: 774 776 361

e.: katerina@ombudsmanprozdravi.cz

i.: www.ombudsmanprozdravi.cz

 

Nadační fond Stránský (Národní 11, Praha 1, IČO 27135314, zapsaný v nadačním rejstříku N 517 vedený u Městského soudu v Praze,)  prostřednictvím služby Kanceláře Ombudsmana pro zdraví (dále jen „nadační fond“) poskytuje základní informace na dotazy žadatelů  ohledně jednotlivých případů tak, aby daná osoba získala základní  přehled o svých právech, povinnostech a možnostech dalšího postupu. Tyto základní rady nemohou v žádném případě nahradit poskytnutí právních služeb v plné šíři osobami k právnímu poradenství určenými (advokáty, notáři atp.), neboť jejich účelem není vyřešení konkrétního právního případu, ale seznámení žadatele s jeho situací a případnými základními možnostmi, které mu právo nabízí k řešení jeho postavení. Bezplatné porady tedy nemohou zahrnovat podrobné studování spisů, zpracování podrobných právních rozborů nebo sepisování listin (např. žalob anebo jiných podání, smluv atd.).  Služba poskytování bezplatných porad je činnost, která není stanovena žádným zákonem; jde o veřejně prospěšnou činnost namířenou zejména ve prospěch osob, které se s ohledem na své poměry potřebují zorientovat v situaci, ve které se ocitly. Na poskytnutí bezplatné porady není právní nárok. Dotazy žadatelů jsou vždy vyřizovány v  nejbližším možném termínu, avšak není možné zaručit, že bezplatná porada bude poskytnuta před uplynutím případných lhůt běžících v jednotlivých případech žadateli a nadační fond tak nemůže odpovídat za jakékoliv škody spojené s případným uplynutím lhůt.

Počet komentářů: 0

Napsat komentář

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..