Virtuální Univerzita třetího věku, na které může studovat opravdu každý senior

Bře 05 2014

 

LogoVU3VVirtuální Univerzita třetího věku je dlouhodobá společenská aktivita univerzit podílejících se na seniorské výuce, jejíž cílem je zpřístupňovat vzdělávání označované jako Univerzita třetího věku těm zájemcům, kteří se z různých důvodů nemohou účastnit prezenčního studia U3V na vysokých školách či univerzitách. Využitelnost se předpokládá zejména pro seniory, kterým ve studiu brání vzdálenost od sídla vysoké školy, či zdravotní problémy.

S využitím rychle se rozvíjejících informačních a komunikačních technologií je možné zpřístupnit seniorské vzdělávání co možnáVirtualU3V2 největšímu okruhu zájemců a tím poskytnout stejné příležitosti všem seniorům bez rozdílu místa bydliště. Systém výuky je založen na přednáškách natočenými vysokoškolskými lektory, které se prostřednictvím internetu dají aplikovat do každého místa v ČR, nezávisle na čase. Tato forma výuky – přednášky poskytované jednotlivými univerzitami v tzv. konzultačních střediscích i v „neuniverzitních“ městech – je chápána jako další možná forma distančního seniorského vzdělávání.

Virtuální výuka Univerzity třetího věku (VU3V) zahrnuje skupinové přednášky, samostatnou práci, komunikaci s lektorem a další aktivity, kdekoliv kde je dostupný internet – v knihovnách, školách, informačních střediscích, klubech seniorů a podobně.

Přínos rozšíření výuky U3V do regionů

Organizace zapojené do seniorského vzdělávání seznamují veřejnost v místě svého působení o své aktivitě (místní tisk, ústně apod.) a mohou tak propagovat i své další činnosti. Ve spolupráci s místním zastupitelstvem pak vzrůstá i povědomí seniorů o zájmu a snaze zvyšovat kvalitu života seniorů.

Přínos rozšíření výuky U3V pro seniory

Positivem Virtuální výuky pro seniory je mimo získávání nových poznatků, plnohodnotně stráveného času a vlastního pocitu VirtualniU3V3sebeúcty, úspěšnosti v rodině a u přátel i sociální aspekt – pravidelné setkávání účastníků stejné generace při skupinové výuce, kteří nejen že si mohou společně v kolektivu rozšiřovat své teoretické vědomosti, ale předpokládá se i prostor pro sdílení denních praktických zkušeností, diskusi a neformální rozhovory o dalších tématech, kterými jsou v běžném životě obklopovány. Nedílným pozitivem je pak i nenásilné získání základní počítačové gramotnosti, neboť počítač zde slouží jako prostředek, nikoliv jako cíl.

Garantem kursu VU3V

je univerzita / fakulta zapojená do aktivity VU3V, která garantuje odbornou úroveň, kurz tématicky vytvořila a financovala ze svých zdrojů.

Všeobecné podmínky studia. Účastník VU3V

je senior registrovaný pouze v jednom konzultačním středisku (KS) na základě své písemné přihlášky. Zúčastňuje se přednášek aLogoProvozneTF dodržuje daná pravidla KS. Svůj zájem o studium dokládá účastí na přednáškách, aktivní účastí při diskuzích k přednáškám a vypracováním jak společných dílčích testů, tak i samostatného testu po každé přednášce a celkového závěrečného testu. Po ukončení každého semestru obdrží senior Pamětní list a po ukončení 6 semestrů (nezáleží na délce studia – semestrální studium může být ze zdravotních či rodinných důvodů přerušeno) obdrží účastník certifikát o absolutoriu Virtuální Univerzity třetího věku. Bude-li mít senior zájem o pokračování ve studium, může pokračovat ve svém KS v dalších zvolených tématech.


Kontakt:

Ing. Klára Nehodová

nehodova@pef.czu.cz

224 382 350

Počet komentářů: 0

Napsat komentář

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..