Existuje skutečně stařecká moudrost?

Lis 07 2016

S přibývajícím věkem se zvyšuje šance k zmoudření jedince. K tomu patří i schopnost najít uvážlivý úsudek. Slavný americký spisovatel Ernest Hemingway prohlašoval s jistotou, že něco takového, jako je stařecká moudrost, prostě neexistuje. Když člověk zestárne, nestává se moudřejším, ale jen obezřetným. Je tedy více rozvážným, prozíravým a opatrným. Naštěstí se Hemingwayův názor nedá zevšeobecnit na všechny. Podle názoru vědců je ve stárnoucím věku více důvodů, proč by měl člověk skutečně zmoudřet. Pokud jde například o sociální kontakty, vynášejí starší lidé podle nové studie uvážlivější názory a soudy než mladší lidé. A právě tato schopnost je podle výzkumníků důležitým znakem moudrosti.

Starší lidé jsou ve svých úsudcích konzervativnější a rezervovanější

Psychologové z univerzity v Michiganu požádali osoby různého věku, aby na základě fiktivních článků

Podle názoru vědců je ve stárnoucím věku více důvodů, proč by měl člověk zmoudřet

Podle názoru vědců je ve stárnoucím věku více důvodů, proč by měl člověk zmoudřet

v novinách na různá témata, odehrávající se v různé době, zaujali nějaký osobní postoj a pak vyhodnotili další možný vývoj událostí. Jednou z otázek, o které si lidé mohli v novinách přečíst, bylo, jak silně by se měly skupiny migrantů podřídit zvyklostem v nové domovské zemi. Nebo do jaké míry se smí nebo musí země rozloučit se svými tradicemi, pokud je v sázce hospodářský rozvoj?

Mladší mají obecný a rychlý úsudek

Šéf studie Igor Grossmann a jeho kolegové potvrdili, že mladší účastníci studie přišli velmi rychle s obecným úsudkem. Starší testované osoby tíhly spíše k tomu, že sledovaly problém z více perspektiv a hodnotily i bližší okolnosti, které k nastolení problému vedly. Starší lidé se přiznali k nejistotě z možného budoucího vývoje. Připouštěli, že nemají dostatečné znalosti na to, aby učinili zodpovědné rozhodnutí o konfliktu.  Dalo by se to okomentovat slovy známého řeckého filozofa Sokratese, který prohlásil: Vím, že nic nevím. Jeho žák Platón rozpoznal ve vědomém nevědění jakýsi předstupeň k moudrosti.

Zruční při řešení problémů

Pro rozvoj moudrosti má starší věk jednu výhodu. Při testech moudrosti na univerzitě v Michiganu docílili účastníci studie kolem šedesátky vždy zřetelně lepších výsledků než věková skupina pod 45 let. Nezávisle na stupni vzdělání a socioekonomickém pozadí. Jiné kognitivní schopnosti ovšem s věkem ustupují, jak potvrdila Grossmannova studie. Tempo zpracování informací se snižuje, bystrost a schopnost zapamatování se zhoršuje. Při úkolech tzv. fluidní inteligence, které zahrnovaly znaky schopnosti abstrakce, učení a rozpoznání, se profilovali starší účastníci také výrazně hůře než mladší.

Počet komentářů: 0

Napsat komentář

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..