V seniorském věku za volantem

Led 15 2018

Většina starších lidí si je jista v autě během jízdy. Přesto koncentrace a pozornost s přibývajícími léty za volantem ochabuje. Řidiči nad 60 let tvoří nejrychleji rostoucí segment řidičské populace. Jejich počet se zvyšuje díky silným poválečným ročníkům a dále tím, že se prodlužuje střední délka života. Odhaduje se, že senioři budou tvořit více než 15 % řidičů.

Zdatní a statní senioři a seniorky mají v dopravě mnohou zkušeností. Nikdy se neřítí, jedou v souladu se silničními pravidly, předvídatelně a přizpůsobují styl svého řízení vlastním možnostem.  Nepředstavují totiž nijak zvlášť rizikovou skupinu.

Podle amerického serveru AutoInsurance starší řidiči jsou v počtu nehod až na předposledním místě s počtem 22,1 shutterstock_538539469(1)nehod na 100 000 řidičů. Ovšem úmrtnost na následky dopravních nehod je ve skupině řidičů nad 75 let devětkrát  vyšší než u dospělých řidičů ve věku 25–74 let. V zemi hraje proto auto důležitou roli, představuje řízení vozu nejen pro starší občany mobilitu, nezávislost a účast na sociálním dění. Přesto díky nemocem, užívání léků a věkem podmíněnými omezeními může trpět schopnost řídit vůz u starších lid.
Starší lidé jsou si většinou vědomi svých slabin

Je zcela na místě počítat s tím, že s věkem přicházejí tělesná omezení a nutnost užívání léků. Asi čtvrtina sedmdesátníků vykazuje omezení v kognitivních funkcích. Zhoršuje se u nich vidění a slyšení, ochabují dovednosti a schopnosti, které jsou pro motoristu potřebné. S věkem se snižuje zraková ostrost a kontrastní vidění, zmenšuje se zrakové pole a zhoršuje se i alergie na světlo. Starší lidé také hůře otáčejí hlavu v důsledku toho, že se zhoršuje pohyblivost krční páteře. Toto omezení často navozuje vznik situací blízkých nehodě.

Výzkumník Jürgen Howe vedl vícero výzkumů na téma využívání auta ve vyšším věku. Výzkum prokázal zřetelně, že starší lidé řidič vykazují horší vytrvalost, schopnost koncentrace a vyhodnocení komplexních situací v dopravě než mladší ročníky. Jsou si však vědomi svých slabin. Většina z nich reaguje odpovídajícím způsobem a přestane s řízením, když se cítí nejista. Asi pět procent starších lidí však reaguje neadekvátně a to se pro ně stává nebezpečné.

Při posuzování, zdali je starší člověk schopen bezpečně ovládat svoje vozidlo a pohybovat se v dopravě, se pozornost obvykle zaměřuje na komorbidity a aktuální fyzický stav, ale nebere se vždy v úvahu psychická způsobilost k řízení a souběžná medikace, která může schopnost řízení negativně ovlivnit. Ve starších věku se také zhoršuje schopnost přizpůsobovat se novým podmínkám, ubývá duševní výkonnosti, prodlužuje se reakční doba. Při posuzování zdravotní způsobilosti k řízení je potřeba zhodnotit zejména základní funkce nezbytné pro bezpečnou jízdu – vizus, motoriku a kognitivní funkce.

Jak rozpoznat vlastní deficity

Existují varovné příznaky a náhodné situace, které upozorňují na nedostatky při řízení

Nápadné chování řidiče, špatná orientace ve středových pruzích, zřetelně pomalejší než okolní doprava)

Přehlížení dopravních značek a červené na semaforu

Pomalá reakce v kritických situacích

Nedávají jiným přednost

Nepoužívají zpětná zrcátka, zapomínají používat blinkry

Nekontrolují mrtvý úhel

Potíže s odhadováním vzdálenosti

Škrábance, důlky a malá poškození na karosérii vozu

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení vozidel ve vyššímu věku

Zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel v ČR upravuje zákon a vyhláška č. 277/2004 Sb. Zdravotní způsobilost posuzuje a posudek vydává registrující praktický lékař nebo lékař závodní preventivní péče na základě prohlášení držitele řidičského oprávnění, výsledku lékařské prohlídky a dalších potřebných vyšetření. Náklady na posouzení zdravotní způsobilosti hradí žadatel. Pravidelným lékařským prohlídkám je povinen se podle § 87 zákona podrobovat držitel řidičského oprávnění nejdříve 6 měsíců před dovršením 60, 65 a 68 let věku a nejpozději v den dovršení stanoveného věku. Po dovršení 68 let pak každé 2 roky. Při řízení motorových vozidel musí mít tento řidič u sebe doklad o zdravotní způsobilosti. Zhodnocení zdravotní způsobilosti u řidičů od 60 let má odhalit zvýšené riziko dopravních nehod.

Autor:

-jpo- Zpracováno podle domácích a zahraničních zdrojů

info@penzista.net

 

Počet komentářů: 0

Napsat komentář

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..