XIX. ročník soutěže Šikovné ruce našich seniorů – pro radost a potěšení

Dub 03 2018

Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o. p. s. nám. T. G. Masaryka 1130/18, 290 01 Poděbrady vyhlašuje pro uživatele terénních sociálních služeb, kluby důchodců a ostatní seniorské skupiny (STP, SPCCH, Sdružení Parkinson a další), domovy pro seniory a seniory jednotlivce

XIX. ročník soutěže Šikovné ruce našich seniorů – pro radost a potěšení

Všechny práce budou prezentovány na samostatné výstavě v Lysé nad Labem v rámci výstavy Senior – Handicap: aktivní život 2018, která se uskuteční ve dnech 21. – 24. 6. 2018 společně s Lázeňským veletrhem a výstavou růží  – Růžová zahrada.

Nejlepší práce budou vyhodnoceny a oceněny dne 22. 6. 2018 v rámci slavnostních kulturních programů IMG_10157v prostorách výstaviště.

Soutěží se v činnostech –  ruční práce, literární práce a fotografie.

Každý okruh činností má své propozice:

Ruční práce, které jste vytvořili v průběhu posledního roku z různých druhů materiálů i různými technikami, například vyšívání, háčkování, pletení, malování, práce ze dřeva, kovu, hlíny apod. můžete přihlásit do soutěže do 21. května 2018 – odevzdat přihlášku a seznam prací.

Literární práce na téma: „ Svět v pohybu“

Próza – max. dvě literární práce o max. třech stranách textu (povídka, fejeton, vyprávění…)

Poezie – max. tři básně, posílejte společně s přihláškou do 21. května 2018.

Preferujeme zaslání mailem ve formátu word – název souboru: příjmení autora (např. Novák), v případě více prací (Novák 1, Novák 2…). Posílejte pouze prostý text, bez obrázků či grafického zpracování. Práce přesahující stanovený rozsah a formu budou vyřazeny. Nepoužívejte jako název práce téma soutěže. Každá práce musí obsahovat kromě soutěžního textu i jméno autora a adresu. 

Fotografická soutěž na téma: „Svět v pohybu“

Zúčastnit se může každý senior s max. šesti jednotlivými snímky či dvěma fotografickými cykly o nejvíce 3 snímcích. Fotografie mohou být černobílé i barevné ve formátu nejméně 18 x 24 cm. Fotografie zašlete společně s přihláškou do 21. května 2018.  Autory fotografií, které budou zobrazovat osobu, prosíme o zaslání čestného prohlášení, které je na internetových stránkách.

Kontaktní adresy:

Organizátor soutěže: Bc. Věra Součková, středisko Centra sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s. Lysá nad Labem, nám. B. Hrozného 1722, PSČ 289 22 Lysá nad Labem, č. tel. 325 551 353, 775 760 777, e-mail: souckova@centrum-podebrady.info

Propozice s přihláškou můžete získat i na internetových stránkách www.centrum-podebrady.info

Ředitelství organizace: Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o. p. s.,

nám. T.G. Masaryka 1130/18, 290 01 Poděbrady, tel. 325 626 352.

Přejeme Vám mnoho zajímavých nápadů a těšíme se na Vás a Vaše práce.

 

                                                           Za organizátory Bc. Věra Součková

Počet komentářů: 0

Napsat komentář

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.