Dle studie z roku 2007 znamená zavedení systému tísňové péče doma ušetření nákladů na sociální péči

Pro 24 2017

Studie zaměřená na ekonomický benefit tísňového volání to dokazuje. Pokud jsou v domácnostech starších lidí nainstalovány systémy domácího tísňového volání, tam kde se to jeví smysluplné, mohou pak tito lidé déle pobývat ve svém vlastním domově. Pocit jistoty mezi vlastním čtyřmi stěnami, ke kterému výrazně dopomáhají systémy domácího tísňového volání, může oddálit jejich odchod do domova pro seniory a státní kase ušetřit nemalé finanční prostředky.

Na konci roku 2007 žilo v Německu ve vlastním domácím prostředí přes 1,4 milionu lidí se stupněm neo-klasik-tlacitko-atom (1)potřeby zajištěné domácí péče I-III. Pouze zlomku těchto lidí byl uhrazen systém tísňové péče z veřejných peněz – telefonní tísňový přístroj NEO od společnosti Neat Electronics včetně nezbytných komponent. Studie zjistila, že pokud by bylo zařízení nainstalováno v domácnostech odhadem 10 až 20 procent seniorů z těch, kteří by ho skutečně upotřebili, došlo by k ušetření finančních prostředků ve výši zhruba 1 miliardy EUR při odložení jejich odchodu do domova pro seniory o 6 měsíců.

Lze tedy říci, že vzhledem k očekávanému demografickému vývoji, bude v budoucnu nastavení systému domácí tísňové péče jednou z možností, kde může najít státní sociální systém prostředek k ušetření veřejných peněz. Starším lidem bude umožněno žít delší dobu ve svém vlastním, dobře známém prostředí.

Zpracováno podle článku Ungenutztes Sparpotenzial in Milliardenhöhe (NEAT-Newsletter Nr. 09 – 12 – 2010)

 

Informujte se o tísňovém telefonním přístroji NEO GSM nebo NEO KLASSIK v našem e-shopu.

Počet komentářů: 0

Napsat komentář