Jak komunikovat se seniorem?

Čvn 05 2012

MASKYKomunikace je předávání informací, pocitů, citů k druhým. V rámci dorozumívání využíváme verbální (slovní) a neverbální (mimoslovní) komunikaci. Mnohdy si můžeme myslet, že v naší společnosti převládají slova, ale pokud se nad tímto zamyslíme, jedná se o mylnou představu. Vzpomeňte si na situaci, kdy máte z něčeho strach, nemusíte ani promluvit a Vaše mimika, gesta v rámci neverbální komunikace Vás odhalí.


Verbální a neverbální komunikace jde ruku v ruce, vzájemně se doplňuje a je důležitým prostředkem pro navazování mezilidských vztahů.


Každý člověk je individuální a tak k němu musíme nahlížet, přistupovat. Brát ohled na jeho potřeby, přání, zdravotní znevýhodnění, onemocnění. V rámci komunikace máme tzv. komunikační bariéry, které nám brání v komunikaci. Tyto bariéry mohou být na straně seniora např. nedůvěra, únava, stres, odkládání rozhovoru, ale tak i na straně pracovníka např. nedostatek času, problém s konkrétním klientem, strach ze závažných témat. Dále je potřeba zmínit i prostředí např. hlučné prostředí, bez soukromí, které může komunikaci narušovat.


Při rozhovoru se seniorem na důvěrné téma dodržujte tyto zásady:

 • ·

 • · Senior určuje dobu rozhovoru (kdy proběhne)
 • · Musí být dostatek času na rozhovor
 • · Prostředí musí být klidné k navození soukromí
 • · Předem podat jedinci jak bude nakládáno s důvěrnými informacemi
 • · Sledovat neverbální projevy
 • · Brát ohled na politickou, náboženskou orientaci a etnické menšiny
 • · Naslouchejte tomu, co druhý říká
 • ·
 • · Nehodnoťte, nekritizujte, nekárejte
 • · Uvědomte si, že nemocný člověk se zlobí na situaci, ne na Vás

U seniorů je důležité v rámci komunikace i naslouchání, abychom správně přijatým informacím rozuměli, a proto využíváme zpětně vazby např. zopakováním ve zkratce to co nám senior řekl. Tím předcházíme nedorozuměním. Je potřeba zmínit, že se mohou u sociální skupiny seniorů v rámci komunikace objevit specifické obtíže, které jsou dané onemocněními týkající se vyššího věku. např. poruchou smyslů, poruchou řeči, demencí.


Přehled možných obtíží v komunikaci se seniorem:


 • · Nezapamatování si informací
 • · Stálé dotazy
 • · Ztráta schopnosti porozumět slovům
 • · Zaměňování výrazů
 • · Poruchy vyjadřování
 • · Netrpělivost
 • · Vymýšlení si
 • · Němota

Témata, o kterých senioři rádi hovoří:


 • · Pracovní aktivity
 • · Škola
 • · Politika
 • · Jídlo, recepty
 • · Rodinné události
 • · Rady a názory
 • · Co by dělali, kdyby mohli ….
 • · Vzpomínky
 • · Počasí
 • · Životní témata – např. dětství, škola, koníčky

V rámci komunikace ke každému člověku bychom měli přistupovat individuálně, tak jak bychom chtěli, aby ten druhý komunikoval s námi. Málo, který z nás si to ve společnosti uvědomí, ale zkusme se nad tím zamyslet.

 


Zpracovala: Mgr. Radka Stuchlíková

Vedoucí a sociální pracovník

Centra denních služeb pro seniory

v Uherském Hradišti, Moravní nábřeží 81,

686 01 a detašovaného pracoviště

Centra denních služeb pro seniory v Boršicích u

Buchlovic, Stoprounská 274, 687 09, Boršice

Email: cds@uhradiste.charita.cz 

Internetové stránky. www.uhradiste.charita.cz

 


Použitá literatura:

Dana Klevetová, Irena Dlabalová, Motivační prvky při práci se seniorem, Praha: GRADA Publishing, a.s., 2008. ISBN 978-80247-2169-9

Martina Venglářová, Problematické situace v péči o seniory, Praha: GRADA Publishing, a.s., 2007. ISBN 978-80-247-2170-5


Počet komentářů: 0

Napsat komentář

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..