Kdo a za jakých podmínek může poskytnout sociální péči

Zář 12 2016

Rodinní příslušníci (osoba blízká) – pomineme-li fakt, že je pomoc rodičům morální povinností jejich dětí, mohou nastat v případě, že je pečujícím rodinným příslušník, situace, kdy je péče o blízkého nesmírně náročná. K úhradě péče je možné využít příspěvek na péči.

 

Soused, známý – pokud bude jejich pomoc hrazena z příspěvku na péči, jsou nazýváni asistenty sociální péče a je nutné s nimi uzavřít písemnou smlouvu o poskytování pomoci. Asistentem může být pouze fyzická osoba, která je starší 18 let a je zdravotně způsobilá.

 

Poskytovatelé sociálních služeb – poskytování sociálních služeb institucemi je specifikováno v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění. Zákon přesně stanovuje povinnosti, které musí poskytovatel splňovat (např. registrace služby v Registru poskytovatelů sociálních služeb, uzavření písemné smlouvy s osobou, které je péče poskytována, dodržování lidských práv a občanských svobod apod.). Důležitou povinností, kterou si musí dodržovat, je maximální výše úhrady za poskytnuté služby. Výše úhrady je dána vyhláškou č. 505/2006 Sb., v aktuálním znění.

Poskytovatelé sociální služeb pro seniory

Registr poskytovatelů sociálních služeb

 

V posledních letech vznikají zařízení s nabídkou nejrůznějších sociálních služeb, která poskytují služby odpovídající svým charakterem domovům pro seniory a domovům se zvláštním režimem, ale která mají obtíže s naplněním legislativních požadavků, jako jsou požadavky na vybavení, technické a personální zázemí či respekt k právům klientů. Příspěvek na péči zde není využíván v souladu s právními předpisy; příjemci tak hrozí jeho odejmutí nebo i vyčíslení přeplatku neoprávněně poskytované dávky zpětně.

Všichni oficiální poskytovatelé sociálních služeb jsou uvedeni v Registru poskytovatelů sociálních služeb. Jsou pak povinni řídit se platnou legislativou v sociálních službách, která stanovuje podmínky poskytování služby a maximální výši úhrady za danou službu. Informace o jednotlivých poskytovatelích sociálních služeb lez vyhledat na webu http://iregistr.mpsv.cz.

Terénní služby (služba je poskytována v domácnosti)

Pečovatelská služba a osobní asistence

Pracovníci služby docházejí do domácnosti pečované osoby a pomáhají při zajištění stravování a chodu domácnosti (nákupy, úklid, praní prádla v domácnosti nebo v prádelně poskytovatele), pomáhají při osobní hygieně (v případě nevhodných podmínek pro koupel či sprchování v domácnosti je možné využít zařízení poskytovatele, která jsou zpravidla bezbariérová). Služba rovněž zajistí pochůzky, doprovod na nákupy, návštěvu lékaře nebo při vyřízení drobných úředních záležitostí. Někteří poskytovatelé nabízejí jako doplňkové služby např. dovoz, pedikúru, masáže, kadeřnické služby atd.

Úhrada za poskytnuté služby. Služba je plně hrazena uživatelem, a to jak z jeho běžných finančních prostředků, tak i z přiznaného příspěvku na péči. Aktuálně je maximální výše platby 130 Kč za hodinu poskytnuté péče.

Domy s pečovatelskou službou

Terénní služba může být realizována i v domech s pečovatelskou službou (DPS). Jedná o zvláštní druh nájemného bydlení (tzv. byty zvláštního určení). Zpravidla se jedná o byty v majetku města nebo obce, které si stanovují podmínky pro jejich přidělení. Byty bývají určeny seniorům a osobám se zdravotním postižením, které potřebují intenzívnější péči než je ta, která by jim byla poskytována v jejich stávajícím bydlišti, neboť pečovatelka je většinou po celou pracovní dobu v DPS přítomna. Klienti hradí nájemné, jeho výši zpravidla stanovuje obec. Klient tak žije ve své domácnosti, sám si stanovuje svůj denní režim a s poskytovatelem si dojednává pouze pomoc v oblastech, které sám nezvládá.

Domy s pečovatelskou službou nenahrazují domovy pro seniory.

Terénní sociální služba neposkytuje ošetřovatelské úkony (převazy, přípravu a podání léků, ošetřovatelskou rehabilitaci, převazy ran, aplikace inzulínu atd.).

Provozní doba jednotlivých poskytovatelů je různá, nezbytné informace nalzente v Registru poskytovatelů sociálních služeb, přímo u poskytovatele a na příslušném obecní, městském úřadu či městské části. Dohled klienta v rozsahu více hodin denně zajištují zpravidla poskytovatelé osobní asistence.

Tísňová péče

Klient u sebe nosí nouzové tlačítko (náramek nebo přívěsek na krku), které v případě ohrožení zmáčkne, a tím se prostřednictvím telefonu spojí s dispečinkem služby, který mu pomůže řešit nouzovou situaci. V případě, že není možné nouzové tlačítko aktivovat (bezvědomí), snímač pohybu nahlásí dispečinku, že po určitou dobu nezaznamenal pohyb. Dispečink poté učiní kroky ke zjištění možného ohrožení klienta. Snímač pohybu může sloužit jako ochrana bytu před vniknutím  cizí osoby v době nepřítomnosti uživatele.

Služba je poskytována nepřetržitě. Úhradu za poskytnuté služby stanovuje poskytovatel v maximální výši skutečných nákladů na provoz.

Program SENIOR V BEZPEČÍ – nenechávejte seniora doma bez pomoci v tísni

Pobytové služby (klient zde trvale nebo přechodně bydlí)

Domovy pro seniory. Služba je určena pro seniory a další osoby, které potřebují intenzívní pomoc a péči (včetně péče zdravotní), kterou již nelze zajistit v domácím prostředí, prostřednictvím rodiny nebo jiný sociálních služeb.

Domovy se zvláštním režimem. Tyto domovy jsou zpravidla zaměřeny na péči o seniory a další odoby s duševními nemocemi nebo s onemocněním demencí.

Domovy pro osoby se zdravotním postižením. Tento druh pobytové služby je určen osobám se zdravotním postižením.

 

Počet komentářů: 0

Napsat komentář

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..