Telemedicína neboli medicína na dálku pomáhá lépe zvládat vlastní onemocnění…

Bře 26 2016

Náklady na léčbu pacientů s chronickým onemocněním mají rostoucí tendenci. S tím souvisí i stoupající délka života díky intenzívnímu medicínskému pokroku. Tak například v roce 2010 publikované výsledky farmakoekonomické studie BURDEN z ČR prokázaly, že celkové náklady za 6 měsíců na pacienta s CHOPN neboli chronickou obstrukční bronchopulmonální neomocí, stadia II-IV s jednou exacerbací činí 98 701 Kč, kdežto náklady na pacienta bez exacerbace činí 40 036 Kč. Snížení nákladů na léčbu chronicky nemocných může vést skrze pravidelné a časté monitorování důležitých životních funkcí pacientů. Předpokládá se, že monitoring výrazně omezí výskyt exacerbací onemocnění, počet akutních nemocničních příjmů a následně počet dnů strávených v nemocnici. Výsledkem sledování může být redukce nákladů na chronického pacienta a tudíž zvýšená efektivita léčby.

Životní funkce pacienta jsou doma pod trvalou kontrolou

TMC Health Monitor

Trvalý monitoring umožňuje přesné získání dat

Jedním ze způsobů, jak toho dosáhnout je pravidelné sledování určitých klinických parametrů, a to každý den. Naměřená data jsou na dálku zasílána vyškolenému zdravotnickému personálu. V angličtině se používá termín „telehealth“. My se spokojíme s jednoduchým slovem telemedicína, která je definována jako konzistentní a přesné monitorování životně důležitých parametrů při použití technologií přímo v domově pacienta.

Reklama
Jedna z prvních studií, která si dala za cíl vyhodnotit ekonomický přínos telemedicíny byla uspořádána ve Velké Británii, ve městě Bridlington v roce 2008. Během 13 měsíců bylo instalováno do domácností chronicky nemocných pacientů 282 zařízení společnosti Tunstall s názvem mymedic. Do studie byli rekrutováni pacienti s diagnózou chronické obstrukční bronchopulmonální nemoci (73 %), chronického selhávání srdce (18 %) a malý počet pacientů s diabetes mellitus II. typu. Instalace zařízení byla plánována na tři měsíce s možností prodloužení na základě úvodního klinického vyhodnocení.

84 % účastníků studie souhlasilo, že medicína na dálku jim přinesla pocit bezpečí

Pacienti splňující kritéria pro vstup do studie byli požádáni zapisovat pět dní v týdnů životně důležité funkce – váhu, krevní tlak, pulsovou frekvenci a hladinu krevního cukru. Dále pacienti odpovídali na otázky týkající se příznaků jejich nemoci. Soubor informací byl následně zaslán systémem mymedic na centrální zabezpečené úložiště dat a mohl být sledován klinickým monitorem. Software zařízení spustil alarm v případě technické chyby, například pokud systém neobdržel data od pacientů, nebo pokud naměřené hodnoty byly mimo předdefinované rozmezí. Hlavní operátor studie v takovém případě referoval o klinických aspektech vyškoleným sestrám.


Studie přinesla pozoruhodné závěry z pohledu samotného pacienta:

84 % pacientů souhlasilo na konci studie, že medicína na dálku jim přinesla lepší pocit bezpečí

89 % pacientů souhlasilo, že jim systém mymedic pomohl zvládat vlastní zdraví

84 % pacientů souhlasilo, že jim medicína na dálku zlepšila povědomí o vlastní nemoci.


Autor:

-jpo- Zpracováno podle domácích a zahraničních zdrojů

info@penzista.net

Počet komentářů: 0

Napsat komentář

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..