NEO – tísňový telefonní přístroj pro seniory a tělesně postižené

Tísňový telefonní přístroj pro seniory a tělesně postižené umožňuje přivolání pomoci v případě nouze.  Například pokud jde o úraz, nevolnost nebo […]