Vdovecký nebo vdovský důchod

Vdovecký/vdovský důchod je běžně pobírán 1 rok po smrti manžela/manželky. Nicméně existují výjimky z tohoto ustanovení, za kterých může pozůstalý […]