Mobilní aplikace pro různá tělesná omezení

Bře 29 2019

Pomohou tělesně postiženým nebo omezeně soběstačným lidem. Z mnoha aplikací pro mobilní telefon mohou mít prospěch. Zde přinášíme menší výběr.

Apps (srozumitelněji aplikace) zná asi každý, kdo vlastní chytrý telefon nebo tablet, tedy zařízení s mobilním internetovým připojením. Tato zařízení nabízejí více než hry, zábavu a aktuální zprávy o dopravní situaci. Jsou vybaveny aplikacemi pro lidi s různými handicapy. Najdou bezbariérovéaplikace postizeni vstupy, komunikují pomocí obrázků, ukážou vám cestu nebo to, co je řečené, dokáží napsat. Tyto aplikace jsou vhodné pro lidi se zrakovým nebo pohybovým omezením nebo hluchoněmé.

Co je vlastně App?

Odvozeno od slova aplikace. Často uslyšíme slangový výraz „apka“. Je to vlastně miniprogram, který může uživatel telefonu využít pro zjištění informací nebo pro podporu v nějaké pro něj užitečné činnosti, jako například zjištění stavu počasí, zprávy, hledání nejbližší lékárny.

Reklama
V každém chytrém telefonu je spousta prodejních aplikací pro online prodej. Například v AppStoru nebo  PlayStoru se můžete podívat na telefony nebo si je vybírat. Mnohé aplikace jsou zdarma, za některé se naopak platí. Mnohé běžné aplikace jsou již na telefonu instalovány, ještě než si telefon zakoupíme.

Stažení a instalace aplikace do chytrého telefonu trvá řádově několik málo minut. Budete rychlejší, když máte k dispozici připojení WLAN. Platit můžete online pomocí karty nebo pomocí např. služby PayPal.

Aplikace pro pohybová omezení

Wheelmap – pro všechny, kdo používají invalidní vozík nebo rolátor. Tato aplikace umožňuje nalézt bezbariérová místa a díky ním se dostat na vám blízké místo nebo se někam dostavit bez překážek. Program pátrá pomocí GPS po výchozím stanovisku, kde se nacházíme a ukazuje na mapě, která místa v našem nejbližším okolí jsou bezbariérová. Díky aktivním uživatelům se dozvíte i hodnocení jednotlivých míst, která v aplikaci naleznete. Jiné aplikace naleznou bezbariérové veřejné toalety. Myhandicapp aplikace zase nalézá bezbariérové restaurace, kina a divadla.

Aplikace pro zraková postižení

Ariadne GPS. Slepí nebo zrakově postižení lidé mohou být díky této aplikaci navigováni na různá místa v jejich okolí. Mapa sama vyjmenovává místa, města, názvy ulic nebo čísla domů. Díky GPS funkci si může uživatel nechat sdělit nahlas, kde se právě aktuálně nachází.

Další „apky“ představují ColorVisor nebo CamColor, které rozeznají a popíší barvy objektů. Greta přináší zvukové popisy filmových scén v šepotu.

Pro sluchově postižené

VerbaVoice je překladatelská služba pro lidi s postižením sluchu. Akustické signály hovoru (u lékaře nebo na úřadu) jsou simultánně převáděny do digitálního písma a mohou být pomocí zařízení paralelně předčítány. Stejně tak může být řeč překládána tlumočníkem znakového jazyka. Mezi další tipy patří Starks, což je aplikace pro neslyšící filmové fanoušky. Nabízí titulky pro každé oblíbené představení.

GraceApp nabízí službu lidem s omezenými řečovými schopnostmi nebo poruchou mluvy (po cévní mozkové příhodě nebo při ALS). Díky ní jsou schopni komunikace. A to pomocí obrázků, které jsou rozděleny do několika kategorií, jako jsou například kategorie Moje tělo, Jídlo a pití, Co mám rád. Uživatel v seznamu kategorie stiskne příslušný obrázek nebo vyjádří svůj aktuální stav nebo náladu.

Autor:

-jpo- Zpracováno podle domácích a zahraničních zdrojů

info@penzista.net

Počet komentářů: 0

Napsat komentář

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.