Nabídka Centra celoživotního vzdělávání

Dub 11 2016

CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ / CCV/

Kulturní dům Ládví, Burešova 2, Praha 8

Centrum nabízí kvalitní, systematické a cenově dostupné zájmové vzdělávání pro všechny věkové kategorie. Výhodná poloha přímo na stanici metra Ládví  trasy C, se snadnou dostupností ze všech pražských autobusových a vlakových nádraží v kombinaci s přednáškami vysoké kvality vytváří předpoklad pro vznik vzdělávacího centra neprofesního charakteru s celorepublikovým působením. A studenti sem opravdu přijíždí i ze vzdálených končin jako je Ostrava, Olomouc, Brno či České Budějovice.

CCV, které vzniklo v roce 2005, pokračuje s úspěšnými dlouhodobě existujícími programy a to Univerzitou volného času (od ledna 1993) a experimentální „Univerzitou pro prarodiče a vnoučata“(od října 2004). V roce 2005 byl do CCV zařazen nový tematický blok “Centrum zdravého stárnutí“. Koncem ledna 2013 byl ukončen po 25 letech existence tzv. Náborový kurz oborů U3V /Nabídkový kurz oborů U3V, Přípravný kurz ke studiu na U3V/,jehož vznik inicioval prof. Vladimír Pacovský v roce 1988. Každý obor obsahuje osm přednášek konajících se ve 14 denním intervalu, Experimentální univerzita se koná jednou měsíčně.

 

CCV bylo dlouhá léta součástí Kulturního Centra Vltavská v Bubenské 1, Praha 7. Po zániku tohoto subjektu se přestěhovalo v únoru 2013 do Kulturního domu Ládví na Praze 8.

Od ledna 2016 však došlo ke zvýšení původního sníženého nájmu o 50 %, na což CCV reaguje přestěhováním do levnějších prostor, protože nechce situaci řešit zvýšením zápisného.

Od října 2016 bude CCV sídlit v KZ Domovina, Na Maninách 32a, Praha 7, na holešovické straně Libeňského mostu, se snadnou dostupností ze stanic metra C Nádraží Holešovice a Vltavská, a metra B Palmovka, tramvajemi do stanic Domovina či Dělnická.

Experimentální Univerzita pro prarodiče a vnoučata je nová forma mezigeneračního vzdělávání, která je organizována v těsné spolupráci CCV s fakultami pražských VŠ a koná se na jejich akademické půdě. Prarodič a vnouče ve věku  6-12 let tvoří studijní tým, který si vzájemně pomáhá a obohacuje se. První obor „Astronomie“ byl veden Doc. RNDr Martinem Šolcem v letech 2004-6 na MFF UK, další obor „Krajina a les“pak zrealizovala Lesnická fakulta ČZU ve školním roce 2006/7. Od roku 2007 nabídla čtyřsemestrový obor „Zajímavosti z přírodních věd“ Přírodovědecká fakulta UK. Ve školním roce tj 2009/10 se v Mezinárodním roce astronomie opět Experimentální univerzita vrátila na MFF UK. Ve školním roce 2010/11 to byl kurz „Egyptologie“ na FF UK připravený ve spolupráci s Čs. egyptologickým ústavem. Ve školním roce 2011/12 se Experimentální univerzita vrátila opět na MFF UK, tentokrát se jednalo o nový obor „Zajímavosti z meteorologie a klimatologie“. Od října 2012 do května 2014 byl zrealizován na České zemědělské univerzitě obor“Člověk, zvířata a zvířátka.“, který pokračoval dalšími dvěma semestry oboru „Les a krajina v ČR“ od října 2014 do května 2015. Ve školním roce 2015/16 se Experimentální univerzita přesunula na Přírodovědeckou fakultu UK, kde katedra geografie nabídla nádherně připravený obor „ Geografické výpravy za poznáním“. Ve školním roce 2016/17 Experimentální univerzita pokračuje na Přírodovědecké fakultě UK dalším oborem, tentokrát to bude „Ochrana životního prostředí“ve spolupráci s Ústavem pro životní prostředí.

Zápisné pro dvojici prarodič – vnouče na celý školní rok činí 1.000,- Kč. Přednášky se konají jednou měsíčně v sobotu dopoledne, o prázdninách se pro účastníky pořádá pravidelně letní tábor. Noví zájemci o Experimentální univerzitu se mohou hlásit v KD Ládví od 19.4. do 1.6.2016, kapacita je omezena, program bude uveřejněn na www.aktivnistari.eu

V nabídce zimního semestru školního roku 2016/2017 naleznete:

Centrum zdravého stárnutí

Nabízí tolik potřebnou osvětu pro udržení dobré fyzické i psychické kondice pro všechny věkové kategorie a prodloužení nezávislosti u stárnoucí populace.

Vstupní podmínky jsou stejné jako u UVČ, zápisné do úterních bloků je 400 Kč včetně 21 % DPH, Kč pro vybrané kategorie obyvatelstva.

Ve 2. úterní skupině CZS se lze zapsat do těchto oborů:

Od 9 do 11 h „Fitnes pro mozek a tělo“, ve kterém čtyři různé cvičitelky nabídnou různé druhy koordinačních cvičení a Ing. Steinová nabídne fitnes pro mozek formou velmi praktického výstupu, bude to aktualizace politické mapy světa na bázi mnemotechnik.

Od 11.30 do 13.30 h Psychologie – cyklicky se opakující osmi-semestrový obor, ve kterém přednáší převážně odborníci z katedry psychologie FF UK či externisté, kteří na katedře vyučují (metodik PhDr. Kuťák).

Od 14 do 16 h „Tělo a mysl jedno jsou“ aneb psychosomatická medicína očima odborníků.

V třetím semestru kurzu se objeví přední čeští odborníci tohoto nového medicínského oboru.

Univerzita volného času

Představuje formu systematického zájmového mezigeneračního vzdělávání v atraktivních oborech. Vysoká kvalita přednášek je garantována buď osobou erudovaného metodika, nebo smlouvou o přímé spolupráci s konkrétní VŠ. Není stanoven předpoklad předchozího vzdělání, nekonají se ani vstupní, ani výstupní testy, ani se nevydávají certifikáty o absolvování studia. Jedinou motivací ke studiu je hluboký zájem o zvolený obor. UVČ není věkově segregovaná a studovat zde může každý, komu je více než 18 let. Vybrané kategorie obyvatelstva studují bez kurzovného, pouze za zápisné 400 Kč včetně DPH. Týká se matek a otců na rodičovské dovolené, nezaměstnaných lidí produktivního věku a invalidních a starobních důchodců. Ostatní platí 1.000 Kč kurzovné / semestr / obor plus zápisné, tj. celkem  1.400 ,- Kč včetně DPH. Koná se v úterý a ve středu.

V 1. úterní skupině UVČ I. se lze zapsat do těchto oborů:

Od 9 do 11 h „Úloha náboženství v globalizovaném světě“, teolog Mgr. Matěj Hájek, Th.D., DiS. nabízí velmi aktuální téma, náboženství jako třaskavá směs dnes oslovuje ateisty i věřící

Od 11.30 do 13.30 h „Antické motivy v umění“, přednáší PhDr. Jana Jebavá, renomovaná kunsthistorička

Od 14 do 16 hČeské hrady-Legendy a skutečnost“, třetí semestr cyklu, který připravuje historik PhDr. Jiří Sommer, CSc., autora mnoha historických publikací. Hrady jako fenomén středověké kultury, opředené  tajemnými legendami konfrontované s historickou realitou

Ve 2. středeční skupině  UVČ II. se nabízí obory:

Od 9 do 11 h „Pražská domovní znamení“, o tento obor mají velký zájem zejména milovníci Prahy, přednášky jsou doplněny tematickými vycházkami, přednáší dokonalá znalkyně Prahy, historička PhDr. Eva Havlovcová.

Od 11.30 do 13.30 h „Pražská náměstí a rynky“, přednáší PhDr. Eva Havlovcová, přednášky jsou doplněny tematickými vycházkami.

Od 14 do 16 h „Slavné vily Středočeského kraje“, třetí semestr cyklu architektury, věnovaný slavným českým vilám, se tentokrát věnuje letním sídlům pražské prvorepublikové smetánky i vilám komunistických funkcionářů

Ve 3. středeční skupině UVČ III. najdete historické obory:

Od 9 do 11 h „ Habsburkové a České země“, PhDr. Miloslava Martínka, CSc., čtyřnásobného nositele ceny za literaturu faktu

Od 11.30 do 13.30 h „Církevní dějiny“, Mgr. Gabriely Šarochové-Novákové, charismatické osobnosti, která je obecně považována za jednu z nejúspěšnějších popularizátorek českého středověku

Od 14 do 16 h „Jak si lidé představovali svět“, Mgr. Gabriely Šarochové-Novákové

Celá koncepce CCV má výraznou sociální orientaci tím, že nabízí možnost psychické, fyzické a společenské aktivace sociálně znevýhodněným kategoriím obyvatelstva. Kromě toho mají účastníci studia otevřen vstup do Klubu vzájemného porozumění (KVP)-organizován občanským sdružením Aktivní stáří eu, který nabízí 30 doprovodných aktivit, jako jsou jazykové kurzy/němčina, angličtina, italština, francouzština, španělština/, jóga, taneční kroužek, malování s akademickou malířkou, cvičení proti osteoporóze, kondiční cvičení, zdravotní TV při hudbě, turistický kroužek, trénování paměti v angličtině, atd. Tyto dodatečné aktivity vedou sami studenti pro své kolegy na bázi dobrovolnosti. Seznam aktivit je k dispozici na informačních tabulích během přednášek. Vstupní poplatek do KVP 200Kč  za semestr za první aktivitu a za každou další 100 Kč. Ze vstupních poplatků je hrazen pronájem prostor, ve kterých se aktivity KVP konají. KVP je určen výhradně studentům Centra celoživotního vzdělávání s cílem rozšířit spektrum vzdělávacích, aktivizačních a společenských akcí, které mají tito studenti k dispozici a tím přispět ke zvýšení kvality jejich života.

Do zimního semestru  20016/17 se lze zapsat od 5. 4. do 1. 6. 2016 vždy v úterý a ve středu od 8 -16 hodin /12-13 h polední přestávka/  v kanceláři CCV v Kulturním domě Ládví, Burešova 2, Praha 8. Od 4. 10. 2016 se zápisy i přednášky konají v KZ Domovina, Na Maninách 32a, Praha 7.

Centrum celoživotního vzdělávání má skvělou reputaci díky svým renomovaným přednášejícím a vysokou návštěvnost, do každého semestru se zapíše více než 3.000 studentů.

A mezi ně se můžete zařadit i vy. Bude to pro vás nejlépe investovaných 400 Kč v letošním roce, získáte nejen přístup k novým vědomostem, najdete nové přátele, ale také získáte nový životní program, a pravděpodobně si začnete i stěžovat, a to na nedostatek volného času!

Ing. Dana Steinová

Centrum celoživotního vzdělávání

www.aktivnistari.eu

 

Autor: www.aktivnistari.eu
Počet komentářů: 0

Napsat komentář

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..