Ambulantní nebo lůžkový typ léčby

Úno 26 2017

Způsoby pobytu v nemocnici nebo jiném zdravotnickém zařízení jsou různé. Jaký je náš pobyt při léčbě, závisí do značné míry na naší diagnóze, způsobu léčby a dalších okolnostech. Jaké jsou tedy alternativy?

Ambulantní operace

Zákrok na operačním sále je poměrně krátký. Ten, kdo podstoupí ambulantní operační zákrok, je často už brzy odpoledne zpátky doma. Pro starší lidi to má výhodu v tom, že nejsou příliš dlouhou odloučeni od svého důvěrného prostředí vlastního domova, což pro ně může být dosti silným motivačním argumentem. Údajně je také nižší riziko pro rozvoj, tzv. nozokomiální nákazy, tedy takové, které vznikají v přímé souvislosti s hospitalizací v nemocničním prostředí.  Přesná data k tomuto tvrzení, ale ještě nejsou.

Nejvhodnější je, když je pacient senior vyzvednut po operaci svými příbuznými. Doma by neměl být sám do příštího rána. Pro všechny případy obdrží pacient čerstvě po zákroku kontaktní telefon na lékaře.

Výčet operací prováděných ambulantně je dnes značně široký. Samotná plná narkóza je dnes ambulantně možná. Nejčastějšími ambulantními zákroky jsou operace ruky, operace žil, očí, kloubů a zákroky na kůži.

Ambulantní rehabilitace

Je velice úzce prováděna individuálně pacientovi na míru. Během dne absolvuje pacient většinou čtyř- až

Výhody ambulantní léčby spočívají nejen v dřívějším návratu domů ze zdravotnického zařízení

Výhody ambulantní léčby spočívají nejen v dřívějším návratu domů ze zdravotnického zařízení

šestihodinový program a to v průběhu asi tří týdnů. Důvodem k takové formě rehabilitace je vážné onemocnění nebo předešlý operační zákrok.  Ambulantní cvičení je většinou zaměřeno pro nemoci srdce a cév, a také pro bolesti kloubů a zad. Pojišťovny by měly dávat ambulantní rehabilitaci přednost, pokud je v blízkosti domova pacienta vhodné rehabilitační centrum. Jiným způsobem je stacionární forma rehabilitace, která se provádí například, když dojde ke komplikacím při nemoci nebo v rámci léčby po těžké cévní mozkové příhodě.   

Mobilní rehabilitace

Jedná se o různá cvičení v prostředí vlastního domova.  Mobilní rehabilitace znamená, že pacient je navštíven fyzioterapeutem a provádí s ním cvičení doma. Patří sem fyzioterapie, ergoterapie, cvičení na podporu svalového tonu nebo logopedická cvičení.

Pacient cvičí doma nejlépe vsedě na invalidním vozíku nebo přímo vleže na lůžku. Důležitým prostředkem jsou pomůcky jako například chodítka, motomedy, které jsou pro pacienta v jeho domově přesně nastaveny. Tato mobilní rehabilitace vykazuje dobré výsledky, jak naznačují různé studie.

Pro věkovou kategorii sedmdesát let a více je nejčastější variantou mobilní geriatrická rehabilitace. Může se uskutečnit po pobytu v nemocnici nebo následovat na základě předpisu praktického lékaře. Tato cvičená jsou hrazená, proto odsouhlasená pojišťovnou a provádí se zpravidla jen, když jiné formy rehabilitace postrádají smysl. Hlavní výhodou je domácí prostředí pacienta.

Klinika s denním pobytem

Jedná se o návštěvy v nemocnici, ne však spojené s uložením pacienta na lůžko. Ošetřovatelské výkony, rentgenové kontroly, léčba, to vše poskytuje tzv. denní klinika jako součást nemocnice, s tím rozdílem, že pacient se vrací navečer a přes víkend domů.

Takové formy klinických pracovišť bývají menší. Typicky poskytují prostor pouze pro 8 až 12 pacientů. Jejich služby jsou zacílené na pacienty s určitou specifickou chorobou. Například některé typy nádorů, v revmatologii zánětlivá onemocnění kloubů, v gerontopsychiatrii léčba depresí. Léčba může trvat několik dní, ale většinou týdnů. Pacient potřebuje být pod dohledem a instruktáží lékaře. V případě, že je potřebný větší rozsah péče nebo pacient vyžaduje průběžně lékařský dozor, je pak vhodnější aplikovat léčbu plně stacionární.

Jaký typ léčby v současnosti převážně absolvujete?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...

Autor: -jpo- Zpracováno podle domácích a zahraničních zdrojů

info@penzista.net

Počet komentářů: 0

Napsat komentář

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..