Depresivní poruchy u seniorů

Srp 08 2017

Deprese je závažná choroba, ale nikoli součást procesu stáří. Zatěžuje nejen samotného seniora, ale i jeho blízké. Často související s poruchami kognitivních funkcí, jednající se o nejčastější psychiatrické poruchy u lidí vyššího věku. Deprese se velmi často objevuje v počátcích demence, kdy mění symptomy  samotné demence. Člověk má především sníženou schopnost popsat depresivní prožitky a velmi často se deprese projevuje méně viditelně a může u ní docházet k zaměnění s běžnými známkami stáří (např. lidé přijímají méně stravy).

 

Deprese výrazně zhoršuje kvalitu života, vede k narušení běžných životních funkcí a ke zhoršení stávajících tělesných onemocněních.

Diagnostika:

Se opírá o sledování stavu klienta, velká část depresí vzniká na organickém podkladu.

V rámci diagnostiky využíváme – anamnézy, základního fyzikálního vyšetření, laboratorního vyšetření krve a moče, EKG, RTG plic, screening kognitivních poruch, screening deprese.

Příznaky deprese:

 

–          Smutek

–          Poruchy chuti k jídlu

–          Zhoršení soustředění a pozornosti

–          Snížení sebedůvěry

–          Myšlenky na sebevraždu nebo sebepoškození

–          Pocity viny

–          Poruchy spánku

–          Ztráta plánování do budoucna

–          Úbytek hmotnosti

–          Ztráta zájmu a radosti z aktivit

 

Podle závažnosti projevů dělíme depresi na mírnou, středně těžkou a těžkou.

 

Specifika deprese u seniorů

–          Klinický obraz nemusí být na první pohled zřetelný

–          Objevuje se zvýšená citlivost k bolesti, zhoršují se somatické projevy

–          Dochází k odolnosti na léčbu

–          Obtíže chronifikují (jsou vleklé, mají dlouhodobé trvání)

 

Faktory zvyšující riziko vzniku deprese:

–          Náhlé životní události (např. přestěhování, osamění, dlouhodobý nedostatek financí)

–          Vleklé události (např. omezení hybnosti, sociální izolace, zhoršení kognitivních funkcí)

 

Faktory snižující riziko vzniku deprese:

–          Zdravotní péče (např. péče o výživu, fyzická rehabilitace)

–          Tvůrčí životní styl (např. sociální podpora, stimulující prostředí)

 

Léčba:

–          Farmakoterapie

–          Psychoterapie

–       Léčebný režim – nenásilným zapojováním do každodenních činností můžeme jedince postupně vrátit k běžnému stylu trávení dne.

Prevence:

–        Vytvářet vhodné programy pro seniory s dostatkem tělesné a psychické aktivity, sociálních kontaktů, včasná a správná léčba somatických onemocnění.

 

 

Zpracovala: Mgr. Radka Stuchlíková

 

 

 

 

 

 

Centrum denních služeb pro seniory Uherské Hradiště

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Použitá literatura:

 

 

 

Martina Venglářová, Problematické situace v péči o seniory, Praha: GRADA Publishing, a.s., 2007. ISBN 978–80–247–2170-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Počet komentářů: 0

Napsat komentář

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..