Jak funguje umělé srdce

Led 03 2020

Přesně vzato u umělého srdce se nejedná o náhradu pracujícího srdce. Umělé srdce ho nenahrazuje, nýbrž podporuje jeho činnost. Představme si ho jako implantabilní, mechanickou pumpu, která paralelně dále pumpuje v krevnímu oběhu krev k nemocnému srdci. Anglický výraz „VAD“ je zkratkou pro „ventricular assist device“ neboli přesně zařízení pro pomoc srdeční komoře.

Jaké jsou druhy umělých srdcí?

Lidské srdce obsahuje dvě komory. Pravá komora pumpuje odkysličenou krev z velkého tělního oběhu do plic. Levá komora pumpuje na okysličenou krev z plic do velkého krevního oběhu. Tímto způsobem krev zásobí celé tělo kyslíkem. Podle toho, zda podporu potřebují obě komory nebo pouze jedna, rozhodují se lékaři pro RVAD nebo LVAD nebo BiVAD. Ten posledně jmenovaný se také nazývá totální umělé srdce (total arteficial heart, TAH).

Když přichází řada na umělé srdce?

Umělé srdce může navzdory diagnostikované srdeční slabosti stabilně udržovat krevní oběh. Tak je možné překlenout čekací lhůta do transplantace srdce. Většinou čekají pacienti na dárcovský orgán zhruba přes rok. Pro těžce nemocné pacienty by to bez umělého srdce bylo nepředstavitelné. Jejich srdce by už selhalo, dokud by pro ně nebylo přichystáno zdravé od dárce. Stále častěji se v posledních letech umělé srdce uplatňuje jako trvalá náhrada za nemocné srdce. Tento postup je vhodný především u starších pacientů nebo u takových, kde stávající zdravotní stav, by jim nedovolil podstoupit transplantaci. Nejdelší doba žití s umělých srdcem v Evropě je téměř devět let.  Někdy se srdce zotaví pomocí umělého srdce do té míry, že si později může znovu udržet oběh sám.

Jak umělé srdce funguje?

Existuje mnoho modelů. V zásadě se ale všechny typy skládají z malé pumpy a elektromotoru. Lékař zavede umělé srdce například do břišní stěny pod bránici. Zpravidla tento zákrok trvá tři až pět hodin. Umělá trubice pak vede krev ze srdeční komory do umělého srdce. Odtud pumpuje umělé srdce krev přes další umělou trubici dále do aorty. Srdce pacienta však zůstává v těle. Umělé srdce pracuje paralelně s vlastním lidským srdcem. Pro napájení a ovládání umělého srdce se používá kabel, který vede ven z těla. Ten může být připojen k řídící jednotce mimo tělo. Přes den je srdce poháněno akumulátorem, který si pacient nosí v pouzdře na těle. Přes noc může pacient umělé srdce připojit do elektrické zásuvky. Existují také modely, které se vkládají přímo do levé komory původního srdce. Ve vývojovém stadiu jsou prototypy, které nebudou potřebovat vývodný kabel.Jak se žije po implantaci umělého srdce dál?

Po voperování umělého srdce se potřebuje pacient zotavit a pomalu se postavit na vlastní nohy. Musí se také naučit srdce obsluhovat. To trvá i několik týdnů. Cílem je vždy propuštění z nemocnice. Po propuštění z nemocnice následují pravidelná kontrolní vyšetření, nejprve jednou za měsíc, pak podle potřeby v delším časovém intervalu.

Jaké jsou výhody umělého srdce?

Především prodlužuje očekávanou délku života u pacientů, kteří jsou na čekací listině na transplantaci, než je k dispozici dárcovské srdce. Kromě podpory nemocného srdce ucítí pacienti zvýšení vlastního výkonu. Odstraní se i potíže s vlastním nemocným srdcem. Například dechová tíseň a tvorba otoků na dolních končetinách.

Jaké jsou nevýhody umělého srdce?

Existuje nebezpečí infekce, krvácení a mozkové mrtvice. Rozvoj infekce hrozí především z elektrického kabelu, který vede z těla pacienta. Podél něj se mohou množit mikroorganismy, které mohou vstoupit do těla. Pacienti proto nemohou plavat. I navzdory přítomnosti umělého srdce hrozí nebezpečí tvorby krevní sraženiny, které mohou vést k mozkové mrtvici. Nositelé umělého srdce musí proto užívat pravidelně léky na ovlivnění krevní srážlivosti. Tyto léky na ředění krve mohou vést naopak k nebezpečí krvácení. Často bývá výsledkem právě krvácení v žaludku nebo ve střevě.

Jaký je aktuální vývoj?

V současné době implantují lékař více umělých srdcí než je počet dárců. Více než polovina pacientů čekajících na transplantaci má umělé srdce. Očekává se, že s klesajícím počtem transplantací srdce v budoucnu, bude stoupat počet implantátů. Vědci pracují stále na menší, lehčích a rafinovanějších modelech.

 

 

Autor:

-jpo- Zpracováno podle domácích a zahraničních zdrojů

info@penzista.net

 

Inzerce
Počet komentářů: 0

Napsat komentář

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.