Krátké dějiny rehabilitace

Led 12 2020

16. století před Kristem:

Podle egyptských pramenů (Papyrus Ebers) se objevily první známky o rehabilitaci po mozkové příhodě.

od 6. století:

Majetní lidé z elitních společenských skupin vyhledávají už ve středověku lázně s léčivým účinkem k odpočinku.

15. století:

První písemné prameny popisují latinský výraz rehabilitatio jako „obnovení společenského a právního postavení v komunitě“. Obrazy malíře Hieronyma Bosche (1450-1516) ukazují první rehabilitační pomůcky jako jsou podnožky, ruční madla, berle nebo chůdy.

1905:

with courtesy of Oskar Pintsch Archive

Ortopéd Konrad Biesalski zakládá v Berlíně z darovaných finančních příspěvků Domov Oskara a Heleny pro léčbu a výchovu nemocných dětí. Jedná se o předchůdce moderních rehabilitačních zařízení.

od roku 1933:

Cílem rehabilitace je dosažení znovunabytí pracovní schopnosti.

1964:

Profesor Kurt-Alphons Jochheim, zakladatel integrované lékařsko-zaměstnanecké-sociální rehabilitace, vede v Kolíně první rehabilitační centrum na univerzitní fakultě.

1974:

Rehabilitace získává novou legislativní úpravu. Je hrazena ze zdravotního pojištění. Úhrada se vztahuje nejen na starší občany, ale také na zaměstnance ještě před odchodem do důchodu.  Protože je hrazena ze zdravotního pojištění, znamená to , že na rehabilitační program mají nárok také ženy v domácnosti a děti.

1992/1993:

Rehabilitace se stává oficiálně kvalifikací pro lékaře.

2017:

Na základě dlouhodobé zvýšené poptávky po telerehabilitaci (rehabilitaci  na dálku), začíná být tato regulována ze strany zdravotních pojišťoven.

 

Převzato ze S. Ratgeber
Počet komentářů: 0

Napsat komentář

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.