Na Oční klinice jako první v Moravskoslezském kraji provedli transplantaci rohovky unikátní metodou pomocí 3D zobrazení

Led 06 2020

Na Oční klinice Fakultní nemocnice Ostrava v těchto dnech úspěšně provedli tři lamelární transplantace rohovky moderní a šetrnou metodou DMEK, z předem připravených rohovkových lamel. Při takové operaci se nenahrazuje rohovka v plné tloušťce, ale pouze jedna z jejích vrstev. Celá operace je šetrnější, má rychlejší pooperační hojení, nemocní po operaci lépe vidí a užívají méně léků, než při dosavadní transplantaci rohovky. Jedná se také o operaci, která dosud nebyla v Moravskoslezském kraji rutinně prováděna a nemocní museli dojíždět často až do Prahy.  

Operace provedl přednosta kliniky MUDr. Jan Němčanský, Ph.D., MBA, který při nich využil nedávno pořízený  3D zobrazovací systém tímto způsobem poprvé v ČR a možná i ve světě. To ocenila řada přihlížejících kolegů, především jeden z průkopníků této metody a moderní rohovkové chirurgie
doc. MUDr. Pavel Studený, Ph.D., MHA, přednosta Oční kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a 3. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy.

„Lamelární transplantace rohovky DMEK vhodně doplňuje spektrum péče u pacientů s onemocněním rohovky. Naše pracoviště, jako jediné v regionu, tak nyní prostřednictvím svých kmenových lékařů zajišťuje kromě refrakčních operací kompletní péči hrazenou z veřejného pojištění u těchto nemocných,“ uvedl Jan Němčanský.

Pokračuje také další rozvíjení tradičního partnerství a spolupráce mezi Oční klinikou FN Ostrava a pracovištěm Oční kliniky FN Královské Vinohrady. „Mimo jiné spoluprací v sítnicové chirurgii, zřízením Odběrového místa Oční tkáňové banky OTB01 na pracovišti Oční kliniky FN Ostrava či spoluprací na publikační činnosti,“ doplnil Jan Němčanský.

  1. ledna 2020

 

Ing. Petra Petlachová

vedoucí Oddělení komunikace

tel.: +420 597 373 351; +420 704 850 110

Počet komentářů: 0

Napsat komentář

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.