Návrat do běžného života po zlomenině krčku stehenní kosti

Led 24 2020

Stačí krok z vyvýšeného místa dolů, například z obrubníku na chodníku nebo při chůzi ze schodů. Následuje pád, kterým má za následek zlomeniny krčku stehenní kosti. Většina starších padá mezi čtyřmi stěnami ze skutečně banálních důvodů.

Takový pád má často zlé následky. Každý desátý senior si přitom navodí těžké zranění. V ČR je to 11-15 tisíc případů za rok. V USA 300 000 případů za rok. Nejčastěji tento typ zlomeniny typicky postihuje ženy kolem 78 let s různě rozvinutým stadiem osteoporózy neboli řídnutí kostí. Touto zlomeninou trpěli lidé již v dávné minulosti. Nedávno byl objeven hrob z 2. tisíciletí před naším letopočtem s tělem ženy, jejíž kosti nesly známky osteoporózy a špatně zhojené zlomeniny stehenní kosti. Ze známých osobností utrpěl tuto zlomeninu například bývalý americký prezident Ronald Reagan při pádu ve svém domě.

Reklama
Prognóza zhojení zlomeniny se oproti minulosti zlepšila

broken thigh bone

Šance, že pacienti budou po zhojení zlomeniny znovu plně soběstační, jsou dnes vyšší než v minulosti

Největší strach mají lidé po pádu, že už se znovu nikdy nepostaví na nohy a z toho důvodu budou potřebovat pomoc blízkých nebo pečovatelů kvůli nesoběstačnosti. Tak to ovšem nemusí být. 80 procent pacientů se v současnosti vrací po hospitalizaci z nemocnice po svých. Šance, že pacienti budou po zhojení zlomeniny znovu plně soběstační, jsou dnes vyšší než v minulosti. Šetrné operační metody, přesně padnoucí protézy, nové rehabilitační techniky a metody odpovídající věku pacienta to již umožňují.

Osteoporóza a svalová slabost představuje pro zlomeninu riziko

Proč ovšem stehenní kost tak často praská v blízkosti kyčlí, objevily lékaři za pomocí rentgenových snímků. Většina seniorů padá dozadu, otáčí se přitom instinktivně na stranu, aby předešla pádu hlavy na zem a přistane na kyčlích. Enormní energie působící na kyčelní kloub způsobí tuto zlomeninu. Svou úlohu hraje i atrofická svalová tkáň a tuk v oblasti kyčlí. Řídká kost se lehce tříští. Asi u poloviny postižených prokáží ortopedi při operaci osteoporózu kostí. Mladší lidé klopýtnutí při pohybu nohou směrem dolů zvládnou většinou velmi dobře. Provedou úkrok do boku nebo se při pádu šikovně chytnou něčeho rukou, a tak pádu zabrání nebo minimalizují riziko vzniku zlomeniny. Úlohu přitom hrají dovednosti jako smysl pro rovnováhu, síla a rychlost reakce, ale také dobré vidění. S rostoucím věkem tyto schopnosti ochabují. A nemoci jako závrať, Parkinsonova choroba, šedý zákal nebo poruchy srdečního rytmu ještě naopak jistotu během chůze a pohybu oslabují.

Reklama
Při zlomenině krčku stehenní kosti je důležitý rychlý operační zákrok

Zlomenina stehenní kosti je důvodem pro zavolání záchranky. Při zlomenině se jeví zlomená kost typicky kratší než protilehlá a je přetočena vně. Kvůli bolestem se nemůže postižený pohybovat. Kolem kyčle se vytvoří otok. Když se dostaví pacient do nemocnice, většinou jde vše rychle. Zlomenina v blízkosti kyčle se dnes operuje zpravidla do 24 hodin. Je to z toho důvodu, aby se předešlo komplikacím kvůli dlouhému ležení a znehybnění končetiny, jako je zápal plic, zánět žil spojený s trombózou, tromboembolická nemoci, embolizace do mozku nebo plic, infekce dolních močových cest.

 

Autor:

-jpo- Zpracováno podle domácích a zahraničních zdrojů

info@penzista.net

15,728 total views, 6 views today

Počet komentářů: 0

Napsat komentář

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.