Nezapomínejme na Alzheimera!

Zář 19 2019

V sobotu 21. září si u příležitosti Světového dne Alzheimerovy choroby připomínáme všechny, kteří trpí touto nemocí nebo jinými typy demence. Takových lidí žije v Česku více než 156 tisíc, na celém světě pak přes 46 milionů! A počet nemocných velmi rychle stoupá.[1] Podle České alzheimerovské společnosti (ČALS) naroste počet osob s Alzheimerovou chorobou či jinou formou demence v příštím roce na 183 tisíc, v roce 2050 pak dokonce na 383 tisíc.[2]

 Tento trend potvrzuje i společnost SeneCura, která v Česku pečuje o klienty s demencí ve 14 SeniorCentrech, respektive domovech se zvláštním režimem. V současné době je tak největším soukromým poskytovatelem péče pro lidi s Alzheimerovou chorobou v České republice.  „V centrech SeneCura žije s Alzheimerem nebo jiným typem demence většina klientů, tedy zhruba 70 % osob z celkové kapacity 1 914 lůžek,“ uvádí Michaela Kopřivová ze společnosti SeneCura. A poptávka po těchto službách se vzhledem k nárůstu nemocných neustále zvyšuje. Pečovat v domácím prostředí o člena rodiny, který trpí demencí nebo Alzheimerem, je totiž vyčerpávající a téměř nemožné.

Alzheimerova choroba je nevyléčitelná nemoc, která napadá nervová vlákna a buňky, mění činnost mozku,
a tím ovlivňuje myšlení, paměť a úsudek. Péče o lidi s demencí je vysoce náročná a v pokročilých stádiích nemoci je potřeba stálý dohled a speciální péče, která je poskytována právě v domovech se zvláštním režimem. Málo kdo ví, že se nejedná jen o tzv. Alzheimer centra, ale o všechny domovy pro seniory poskytující službu, která se nazývá „Domov se zvláštním režimem“. Těch je v současnosti v České republice celkem 354 a všechny lze najít v registru poskytovatelů sociálních služeb na stránkách MPSV. Kvalitu hodnotí
i ČALS, jež vybraným zařízením uděluje certifikát Vážka na základě náročného auditu zaměřeného výhradně na péči o lidi s demencí. Tuto certifikaci získalo v nedávné době například i SeniorCentrum SeneCura v Šanově. Seznam domovů, které poskytují tu nejlepší péči pro osoby trpící Alzheimerovou chorobou, je uveden na webových stránkách ČALS.
Vzhledem k nevyléčitelnosti onemocnění je v prvé řadě na místě podpora a udržení kognitivních funkcí klienta a zpomalení progrese demence. V rámci kognitivního tréninku se klienti SeniorCenter učí lépe formulovat slova a komunikovat, hrají paměťové hry a zlepšují jemnou motoriku, koncentraci a kreativitu prostřednictvím ergoterapeutických pomůcek. Díky tzv. bazální stimulaci zase senioři velmi dobře reagují na základní, přirozené formy komunikace, jako jsou masáže, doteky a speciální polohování.

Pro relaxaci pomáhá koncept Snoezelen, který prostřednictvím harmonicky sladěných multisenzorických vzruchů (např. hudba, světelné efekty, jemné vibrace, aromaterapie) povzbuzuje klientovy smysly, vnímání a pocit pohody.

Další podpora kognitivních funkcí spočívá v reminiscenční terapii neboli terapii vzpomínkou. Jsou využívány reminiscenční koutky vybavené dobovým nábytkem nebo tzv. „Kniha života“ s osobními fotografiemi klienta zachycující jeho život. Aktivizační pracovníci a pečovatelé se snaží u klientů vyvolat krásné a silné vzpomínky uložené v dlouhodobé paměti, a tím zlepšit jejich psychický stav. Ten je často narušen zmateností a ztracením orientace v čase. V domovech SeneCura jsou klientům k dispozici i tzv. Memory garden. Terapeuticko-meditační zahrady s vodním prvkem, nekonečnými chodníky ve tvaru osmičky, ovocnými stromy, bylinkovými záhony, které aktivizují smyslové vnímání a pomáhají u nemocných nastolit duševní pohodu.

Skupina SeneCura je s více než 7 000 lůžky a 81 sociálními a zdravotnickými zařízeními předním privátním poskytovatelem péče v Rakousku a je držitelem mnohonásobného ocenění za kvalitu a inovaci. V České republice je SeneCura se 14 SeniorCentry největším soukromým provozovatelem Domovů pro seniory a Domovů se zvláštním režimem, tedy center pro lidi s Alzheimerovou chorobou.

 

Kontakt: 4JAN PR, Jana Barčáková, tel.: 603 820 382, jana.barcakova@4jan.cz

[1] Zpráva o stavu demence 2016. [online] dostupné z:

http://www.alzheimer.cz/res/archive/004/000480.pdf?seek=1492589048

[2] tamtéž

Počet komentářů: 0

Napsat komentář

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..