První manuál, s jehož pomocí mohou hájit svá práva ve zdravotnictví pacienti i zdravotníci

Úno 17 2016

 

Od dnešního dne může každý člověk v České republice přesně vědět, na co má v systému zdravotnictví právo a co je jeho povinností. Kancelář Ombudsmana pro zdraví (KOZ) zveřejnila na svých webových stránkách www.ombudsmanprozdravi.cz nový Manuál zdravotnického práva určený široké veřejnosti, úředníkům i zdravotnickým pracovníkům. Tento unikátní pomocník vychází přímo z konkrétních podnětů občanů, které Kancelář Ombudsmana pro zdraví řeší.


„V Manuálu zdravotnického práva se lidé dozvědí především to, jaká jsou práva pacienta na jedné straně práva poskytovatelů zdravotních služeb, resp. lékařů a dalších zdravotnických pracovníků, na straně druhé,“ konstatoval MUDr. Martin Jan Stránský, zakladatel Kanceláře Ombudsmana pro zdraví, a dodal: „Nejde však o klasickou příručku, která se napíše, použije a časem zapomene. Její obsah bude doplňován podle aktuálních problémů, s nimiž se lidé na naši kancelář obracejí. Rovněž bude pravidelně aktualizován tak, aby stále odpovídal právnímu řádu ČR.“


V Manuálu zdravotnického práva najdou lidé například vše o tom, jak mohou zacházet se zdravotnickou dokumentací uloženou u lékaře. Přečtou si, co je vlastně skutečně informovaný souhlas, kdo jej má s pacientem uzavřít, jak má vypadat a kdy jej není třeba. Jsou zde kapitoly o dříve vysloveném přání a  informace, které pomohou vyznat se lidem v nabídce nadstandardu a v tom, zda je nebo není oprávněná. Celá kapitola je rovněž věnována otázkám řešení při nespokojenosti s léčbou či chováním zdravotnického personálu. (Obsah manuálu, viz Příloha) Manuál zdravotnického práva bude přístupný na základě ročního předplatného v sekci Zdravotnické právo (290 Kč, 190 Kč pro studenty).

Další příručka je určena především lékařům

„Drtivá většina stížností, které do Kanceláře Ombudsmana pro zdraví přicházejí, vychází z nevhodně nastaveného vztahu mezi zdravotnickými pracovníky, zejména lékaři, a pacienty. Ještě jsme si nezvykli na to, že jde nikoli o hierarchický, ale o partnerský vztah, v němž mají obě strany svá práva a  povinnosti,“ konstatuje MUDr. Martin J. Stránský. Druhá příručka s názvem Vztah s pacientem, kterou KOZ uveřejní na svých stránkách do konce února, bude určena poskytovatelům zdravotních služeb, ať už jde o jednotlivce s vlastní praxí či o velká zdravotnická zařízení z mnoha zaměstnanci. K dispozici bude opět na webových stránkách Kanceláře Ombudsmana pro zdraví.

V roce 2015 byla na prvním místě nespokojenost, na druhém neznalost

KOZ poskytla v loňském roce zhruba 400 bezplatných poradenství. Ve více než 47procentech byli pacienti nespokojeni s poskytovanými zdravotními službami. Stěžovali se zejména na zanedbání a neposkytnutí péče, nebyli spokojeni s léčebnými postupy či s etickým přístupem lékaři či jiného zdravotnického personálu. Byli rovněž diskriminováni v souvislosti s věkem či zdravotním stavem či nuceni k využívání tzv. nadstandardu.


Dalších 24 procent pacientů si žádalo bezplatné poradenství v situacích, kdy je zklamal nepřehledný zdravotnický systém obecně, nebo kdy vůbec neznalo svá práva. Necelých sedm procent lidí mělo problémy se svou zdravotnickou dokumentací – nebylo jim umožněno do ní nahlédnout v souladu se zákonem či uváděli, že údaje v ní jsou neúplné či dokonce nepravdivé. Stejný počet lidí se na Kancelář Ombudsmana pro zdraví obrátil v souvislosti s řízením o přiznání stupně invalidity či příspěvku na péči. Celkem šest procent dotazů pak pocházelo od zdravotnických pracovníků. Zbytek tvořily většinou dotazy a podněty související se spory se zdravotní pojišťovnou či s omezením svéprávnosti.


Příloha 1:

Manuál zdravotnického práva

1. Práva pacienta

2. Práva poskytovatele zdravotních služeb a zdravotnického pracovníka

3. Zdravotnická dokumentace


3. 1. Nahlížení do zdravotnické dokumentace

3. 2. Osoby oprávněné k nahlížení do ZD

3. 3. ZD a změna poskytovatele zdravotních služeb

3. 4. ZD a ukončení poskytování zdravotních služeb

3. 5. Povinnost lékaře a ZD


4. Informovaný souhlas


4. 1. Náležitosti souhlasu

4. 2. Formy souhlasu

4. 3. Odmítnutí souhlasu

4. 4. Péče bez souhlasu

4. 5. Negativní revers

4. 6. Nezletilý pacient

4. 7. Omezení svéprávnosti a pacient s omezenou svéprávnosti


5. Nespokojenost s léčbou a chováním zdravotnického personálu


5. 1. Stížnosti

5. 2. Soudní řešení

5. 3. Mediace – mimosoudní řešení sporů


6. Dříve vyslovená přání


6. 1. Forma dříve vyslovených přání

6. 2. Platnost dříve vyslovených přání

6. 3. Možnost nerespektování dříve vyslovených přání


7. Nadstandardy ve zdravotnických službách

Počet komentářů: 0

Napsat komentář

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..