Rozumíte tomu, co říká váš lékař?

Úno 28 2017

Lékaři často používají výrazy, kterým laici nerozumějí. Objasněme si nejčastěji používané odborné výrazy v medicíně…

 

Nález

 

V protikladu ke slovu symptom (viz vysvětlení níže v tomto článku) znamená nález výsledek nějakého lékařského vyšetření. Lékař klade pacientovi otázky, vyšetřuje ho pohledem, provádí vyšetření pomocí rentgenu, ultrazvukem nebo CT (počítačovou tomografií), provádí laboratorní vyšetření krve. Výsledek přináší určitý nález. Ten může mít vysokou výpovědní hodnotu. Například, když je zvýšena hladina cholesterolu v krvi. Nález může být také v normě. Pak najdeme na lékařské zprávě zkratku bpn. znamenající bez patologického nálezu.

 

Compliance (čti komplajns)

 

Lékař předepíše užívání léku, například třikrát denně užít 1 kapsli. To, zda pacient užívá léky v souladu s předpisem lékaře, posuzuje

Odborné lékařské výrazy je vhodné správně pochopit a vysvětlit

Odborné lékařské výrazy je vhodné správně pochopit a vysvětlit

compliance, často se také hovoří o adherenci, sounáležitosti k léčbě. Pokud pacient užívá léky přesně podle ordinace lékaře, hovoříme pak o dobré compliance.

 

Diagnóza

 

Pacient kašel, má vysokou teplotu, na rentgenovém snímku se ukáže zastínění. Pro stanovení přesné diagnózy, bereme lékař v úvahu nálezy všech vyšetření, která provádí nebo nechává provádět. Jsou pak základem diagnózy. Například, že pacient má zápal plic.

 

Odborná společnost

 

Lékaři specialisté, například urologové, alergologové, kardiologové, vytvářejí své vlastní odborné společnosti. Tyto společnosti mají své stanovy, ale také vlastní zájmy, které vyjadřují navenek. Organizují různá odborná setkání, konference a kongresy a zveřejňují pravidelně své nové vědecké poznatky nebo způsoby léčby na základě těchto poznatků. Hovoříme o tzv. guidelines. Například guidelines pro léčbu benigní hyperplazie prostaty (onemocnění, při kterém dochází k nenádorovému zvětšení prostaty).

 

Interdisciplinární

 

Různé lékařské obory sledují společný terapeutický cíl. Komplikovaná onemocnění, jako jsou nemoci onkologického původu překračují svým rozsahem postižení odborné znalosti jednotlivých medicínských oborů. Interdisciplinární tedy znamená překračující hranice oborů.

 

Placebo

 

Je to tableta, která vypadá stejně jako samotný lék a není v ní žádná účinná látka. Přesto může v těle vyvolat určitou reakci nebo účinek. Hovoříme pak o placebo efektu. Placebo efekt je vyvolán tím, že člověk při léčbě očekává nějaký léčebný účinek. Sám však většinou neví, že užívá pouze tabletu bez účinné látky. Při placebo efektu jsou aktivovány mozkové dráhy a dochází k reakcím látkové výměny.

 

Prevence

 

Léčba nemoci je v pořádku. Ale předcházet nemocem je ještě lepší. Prevence se snaží o předcházení nemocem a odstranění rizikových faktorů. Prevence a opatření s ní související nejsou součástí medicíny, ale vyskytují se také v jiných oborech jako je psychologie nebo sociologie. Prevencí pro předcházení srdečních onemocnění je užívání léku, pohybová aktivita v rozumné míře, vyhýbání se stresu, zdravá a vyvážená strava.

 

Rizikový faktor

 

Zvyšuje pravděpodobnost výskytu určité nemoci. Kouření a nedostatek pohybu zvyšují riziko onemocnění srdce nebo oběhového systému. Jedná se tedy o dva rizikové faktory.

 

Studie

 

Když je vyvíjen v laboratořích nový lék, je zapotřebí otestovat, zda má skutečně takový účinek, který by mohl mít. Při studii si dále klademe otázky, zda má nějaké nežádoucí účinky, jak se jeho účinky projevují u zdravých dobrovolníků a jak u nemocných s určitou diagnózou? Jak působí jednotlivé dávky a jak často by měl být lék podáván? Cílem studií je zodpovědět tyto otázky. Každá studie má svůj určitý design, tedy přesný plán, jak bude probíhat. Důvěryhodné studie musí odpovídat standardům medicíny založené na důkazech. Takové studie bývají většinou kontrolované placebem. Jedna skupina pacientů lék užívá, druhá ne. Podle toho kolik má studie účastníků, jak dlouho probíhá, co se sleduje a je vyšetřováno, se posuzuje výpovědní hodnota studie a její relevantnost.

 

Symptomy

 

Symptomy neboli příznaky jsou známky jednotlivých nemocí. Bolest, kožní změny, srdeční ozvy, zvětšené mandle, zarudlé sliznice atd. Dohromady vytvářejí tyto příznaky potíže pacienta. Nejsou vždy navenek rozpoznatelné. Mnohdy jsou pouze subjektivně pociťovány samotným pacientem.

Autor: -jpo-

info@penzista.net

 

 

Počet komentářů: 0

Napsat komentář

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..