Tipy pro komunikaci s lékařem nebo lékárníkem

Led 06 2018

Správně zvolené věty při komunikaci mezi pacientem a lékařem nebo lékárníkem přispívají k úspěchu v léčbě. A jak mohou přispět samotní nemocní?

Léčivá síla hovoru

Studenti medicíny se věnují při studiu lékařské etice. V tomto předmětu se učí, jak mají správně komunikovat s pacientem. Pro přístup k pacientovi a při léčbě má komunikace svoji nezastupitelnou roli. Podle odhadů odborníků může přispět správně vedený hovor ke správnému stanovení diagnózy až v 70 procentech případů. Mezitím různétipy komunikace s lekarem výzkumy prozrazují, že pokud klape komunikace mezi lékařem a nemocným, je průběh chronických nemocí jako je hypertenze a cukrovka mírněji. Pacient je spokojenější.

Pacienti hledají radu v lékárně

Stále více pacientů hledá radu při lehčích zdravotních potížích v lékárně, aníž by navštívili lékaře. Podle studie z loňského roku se ukazuje, že kvalita lékárny je hodnocena především podle seniorů podle toho, jak k nim přistupuje její personál.

Hodiny naslouchání místo mluvení

Pro lékaře je nejdůležitější úkol naslouchat. Podle studií přerušují lékaři své pacienty v průměru každých 10 až 20 sekund pro první vedlejší otázku. Jejích otázky jsou formulovány tak, aby co nejrychleji dospěly k diagnóze. Při projektu s berlínskými praktickými lékaři obrátili výzkumníci pořadí: pacienti mohli hovořit tak dlouho, jak chtěli. Zpravidla přicházejí lidé během asi pěti minut k jádru věci. Lékař přitom neztrácí čas. Naopak když pacienty lékaři nechají hovořit, vystopují lékaři příčinu nemoci rychleji.
Počítá se také řeč těla

Trpělivost, empatie, srozumitelný jazyk, srozumitelné argumenty. Přesná pravidla neexistují, dobrý lékař rozpozná, jaká je situace a co pacient potřebuje. Zdánlivé maličkosti mohou hrát významnou roli. Například to, že lékař při pozdravení pacienta vstává. Přímý oční kontakt je lepší, než kdyby pohled lékaře směřoval například do monitoru počítače.

Nejde jen o to, co je řečeno, nýbrž také o to, jak je to řečeno. To má vliv na to, zda pacient lék užívá nebo ne. V jednom výzkumu bylo zjištěno, že lidé se nechají radši přesvědčit k užívání určitého léku, když lékárník údaj o četnosti jeho vedlejšího účinku vyjadřuje, jako počet poměr výskytu účinku na počet užívajících pacientů. Například v jednom případě ze sta.

Před návštěvou lékaře

Před návštěvou lékaře můžeme pocítit určitý stupeň nervozity. Pomůžeme nám, když si zaznamenáme na kousek papíru otázky, které jsou pro nás důležité.

Princip čtyř uší

U těžkých případů, pokud jde o sdělení závažné diagnózy nebo o rozhodnutí o léčbě, je často dobré mít s sebou při návštěvě lékaře příbuzného nebo další spřízněnou osobu.

Režírujte schůzku s lékařem

Stačí mít odvahu. Sdělte lékaři, o čem byste s ním rádi hovořili. Zeptejte se ho v průběhu hovoru na vše, co vám bude nejasné. Abyste se ujistili, že jste vše správně pochopili, formulujte své otázky slovy: Rozumím tedy dobře, když…..

Lékem jsou i slova

Nemocný pacient ve zdravotnickém zařízení bývá velmi často v nouzi. Klene se nad ním nervozita a naprostá nejistota a je především citlivý na výrazy, které zní nelibě: bolest, nevolnost nebo riziko.  Často pomáhá jiný způsob dotazování. Například při bližším zjišťování potíží pacientů, se lékař zeptá: Která část vašeho těla dnes potřebuje naši zvláštní pozornost.

Kladete svému lékaři otázky spojené s nemocí, se kterou se léčíte?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Autor:

-jpo- Zpracováno podle S. Ratgeber

info@penzista.net

Počet komentářů: 0

Napsat komentář