Užíváte léky podle dávkování, tak jak je předepsal váš lékař

Led 07 2014

 

 

Cizím slovem se tomu říká compliance. V odborných kruzích se dnes častěji setkáte s výrazem adherence. O co se přesně jedná? Slouží k popisu nemocných ve vztahu k dodržování doporučených zásad chování, které nám určil náš lékař nebo jiný zdravotnický profesionál při léčbě nějakého onemocnění.

Nejčastěji se o adherenci hovoří v souvislosti s užíváním léků. Adherence má však širší význam. Nejde pouze o správné užívání léků neboli farmakoterapii, ale i o dodržování pravidel vhodného životního stylu, diety, režimových opatření  a tak dále. Adherence popisuje tedy aktivní zapojení pacienta, který by měl být motivován k dodržování těchto postupů.

Dodržovat správné dávkování léků je pro úspěch léčby nemoci velmi důležité

Pokud nemocný neužívá lék tak jak má, není možné očekávat požadovaný efekt léčby. Vědci se pochopitelně pokouší vyčíslit, k jakému riziku dochází, pokud pacient neužívá léky, tak jak by měl. Celkem jasná čísla jsou u chronických onemocnění srdce a cév, kde se o 20 až 40 procent zvyšuje riziko významných nežádoucích příhod.

Zdravotníci, a mezi nimi nejvíce lékaři a sestry, mají už dnes přesné metody k tomu, aby zjistili, zdali jejich pacient dodržuje požadovaný dávkovací režim. Počítají se nevyužité tabletky v balení, vedou se záznamy o počtu vyzvednutých balení léku v lékárně. Nejpřesnější se jeví ovšem přímé metody, kdy se stanovuje stupeň adherence podle množství účinné látky v krvi nemocného. Například měření hladiny cukru při kontrole diabetika v ordinaci.

Špatná adherence bývá poměrně častý problém

Vyskytuje se častěji v případech léčby dlouhodobých neboli chronických nemocí. Nejhorší adherenci k léčbě mají lidé léčící se s vysokým krevním tlakem a lidé, kteří se léčí takzvanými statiny- léky pro snížení hladiny cholesterolu v krvi. Jedná se například o účinné látky jako je simvastatin nebo atorvastatin. Přitom horší smysl pro dodržování správného dávkování léků mají muži a většinou také osoby s nižším vzděláním.

Jsou velmi často známy případy, kdy se o správné užívání léků – správný počet spolykaných tablet ve správný denní čas – stará v případě staršího manželského páru o manželovu léčbu právě manželka.  Také se ukazuje, čím jsme mladší, tím horší smysl pro dodržování dávkování léků máme.

Farmakoterapie prodělala v posledních desetiletích rozsáhlý vývoj a snaží se rovněž cílit na zlepšení adherence. Jako účinný prostředek se ukazuje použití takzvaných fixních kombinací, kdy je lék složen ze dvou účinných látek. Ty se pak nemusí brát odděleně, a snižuje se tak počet léků, které musí nemocný užívat.

Počet komentářů: 0

Napsat komentář

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..