Týrání seniorů

Pro 16 2013

Mezinárodní organizace pro prevenci zneužívání starších osob INPEA vyhlásila 15. červen 2006 jako 1. Světový den zvyšování povědomí o zneužívání starších lidí.

Zneužívání a zanedbávání seniorů je v celosvětovém měřítku závažný společenský problém. Většina lidí ve společnosti nemá dostatečné informace a znalosti a neví, jak tyto případy řešit. V České Republice neexistují komplexní údaje ohledně počtu  týraných a zneužívaných seniorů. Podle organizace Život 90, má zkušenosti s týráním více jak 20% lidí nad 60 let. Nejvíce případů zneužívání a týrání je zaznamenáno rodinnými příslušníky, dále pak v institucionálních zařízeních a samotnou společností.

Co znamená zneužívání, týrání seniorů

Zneužívání je zaměřeno proti jednotlivci a může mít řadu podob:

Fyzické týrání (ublížení na zdraví, životě, špatné podání medikace, omezování pohybu)

Citové a psychické týrání (zastrašování, vyhrožování, snižování sebeúcty, omezování kontaktů, sociální izolace, přehlížení seniory)

Finanční a materiální zneužívání (zamezení přístupu seniora k jeho majetku manipulace s majetkem bez souhlasu, vyžadování odměn…)

Sexuální obtěžování (nekontaktní-voyerismus, slovní obtěžování a kontaktní-doteky na intimních místech seniora…)

Zanedbání péče (vědomé či nevědomé odpírání péče, s cílem způsobit vědomě či nevědomě fyzickou nebo psychickou újmu)

Nerespektování lidské důstojnosti (urážky, nerespektování soukromí, ponižování, vyhrožování)

Systémové týrání – druhotné ponižování (nerespektování rozhodnutí seniora, neinformovanost, neumožnění rozhodnout se)

Nevhodné chování (přehnaná péče, nadměrné podávání léků)

Příčiny zneužívání, týrání seniorů

V České republice stárne populace, zvyšuje se věková hranice a lidí v důchodovém věku přibývá. To společně s důsledky hospodářské krize (nezaměstnanost, nižší příjem) vede k prohlubování špatných vztahů mezi starší a mladou generací. Mladí lidé mají pocit, že svůj omezený finanční příjem musí investovat nejen do sebe, ale i do seniorů.

Druhou největší příčinou je přístup seniorů samotných. Pro týraného seniora je velmi těžké přiznat, že mu ubližuje často jeho příbuzný (syn, dcera), kterému věří a který je pro něho oporou. Staří lidé mají často výčitky svědomí ze své rodičovské výchovy a myslí si, že teď musí naopak vydržet své strádání nebo se bojí, že by se míra agrese mohla zvyšovat. Proto senioři často mlčí a vše se řeší v rodinném kruhu, bez odborné pomoci.

Kde vám pomohou

média

policie

legislativa

intervenční centra

SEZNAM INTERVENČNÍCH CENTER

Intervenční centrum Brno – tel.: 739 078 078

České Budějovice – 386 323 016

Havířov – 596 611 239

Hradec Králové – 495 530 033

Jihlava – 567 215 532

Kladno – 312 292 333

Liberec – 482 311 632

Olomouc – 585 754 736

Ostrava – 597 489 207

Pardubice – 466 260 528

Plzeň – 777 167 004

Praha – 281 911 883

Sokolov – 352 661 418

Ústí nad Labem – 475 511 811

Zlín – 577 018 265


Linka důvěry – senior telefon – krizová a poradenská linka pomoci seniorům 800 157 157, volejte 24 hodin denně zdarma


Kontakt:

Zřizovatel linky důvěry

ŽIVOT 90, Karolíny Světlé 18, Praha 1


seniortelefon@zivot90.cz
www.zivot90.cz


Tísňová péče AREÍON je komplexní sociální služba. Pomáhá zdravotně postiženým lidem a seniorům prožít svůj život důstojně, podle jejich přání a v jejich vlastním přirozeném prostředí – doma.


Více informací ZDE

Počet komentářů: 0

Napsat komentář

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..