XX. ročník soutěže Šikovné ruce našich seniorů – pro radost a potěšení

Dub 18 2019

Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o. p. s., nám. T. G. Masaryka 1130/18, 290 01 Poděbrady vyhlašuje pro uživatele terénních sociálních služeb, kluby důchodců a ostatní seniorské skupiny (STP, SPCCH, Sdružení Parkinson a další), domovy pro seniory a seniory jednotlivce

XX. ročník soutěže

Šikovné ruce našich seniorů – pro radost a potěšení

Všechny práce budou prezentovány na samostatné výstavě v Lysé nad Labem v rámci výstavy Senior – Handicap: aktivní život 2019, která se uskuteční ve dnech 13. – 16. 6. 2019 společně s Lázeňským veletrhem a výstavou růží Růžová zahrada.

Nejlepší práce budou vyhodnoceny a oceněny dne 14. 6. 2019 v rámci slavnostních kulturních programů v prostorách výstaviště.

Soutěží se v činnostech –  ruční práce, literární práce a fotografie.

Každý okruh činností má své propozice:

Ruční práce, které jste vytvořili v průběhu posledního roku z různých druhů materiálů i různými technikami, například vyšívání, háčkování, pletení, malování, práce ze dřeva, kovu, hlíny apod. můžete přihlásit do soutěže do 10. května 2019 – odevzdat přihlášku, seznam prací a souhlas.

 

Literární práce na téma Podej mi ruku, půjdeme spolu

Próza – max. dvě literární práce o max. třech stranách textu (povídka, fejeton, vyprávění…)

Poezie – max. tři básně, posílejte společně s přihláškou do 1. května 2019.

Preferujeme zaslání mailem ve formátu word – název souboru: příjmení autora (např. Novák), v případě více prací (Novák 1, Novák 2…). Posílejte pouze prostý text, bez obrázků či grafického zpracování. Práce přesahující stanovený rozsah a formu budou vyřazeny. Nepoužívejte jako název práce téma soutěže. Každá práce musí obsahovat kromě soutěžního textu i jméno autora a adresu.

 

Fotografická soutěž na téma Podej mi ruku, půjdeme spolu

Zúčastnit se může každý senior s max. šesti jednotlivými snímky či dvěma fotografickými cykly o nejvíce 3 snímcích. Fotografie mohou být černobílé i barevné ve formátu nejméně 18 x 24 cm. Fotografie zašlete společně s přihláškou do 10. května 2019.  Autory fotografií, které budou zobrazovat osobu, prosíme o zaslání čestného prohlášení, které je na internetových stránkách.

 

Upozorňujeme účastníky soutěže, že z výstavy budou pořizovány filmové a fotografické záznamy. Aby byly splněny podmínky GDPR, zavazujeme se, že vysloví-li návštěvník nesouhlas s fotografováním či filmováním své osoby, nebude našimi fotografy a filmaři snímán.

 

Kontaktní adresy:

Organizátor soutěže:

Bc. Věra Součková, Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o.p.s.,

nám. B. Hrozného 1722

PSČ 289 22 Lysá nad Labem

tel. 325 551 353, 775 760 777

e-mail: souckova@centrum-podebrady.info

Propozice s přihláškou můžete získat i na internetových stránkách www.centrum-podebrady.info

Ředitelství organizace:

Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o. p. s.,

nám. T. G. Masaryka 1130/18

290 01 Poděbrady,

tel. 325 626 352.

 

Přejeme Vám mnoho zajímavých nápadů a těšíme se na Vás a Vaše práce.

Za organizátory Bc. Věra Součková

Počet komentářů: 0

Napsat komentář

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.