Jak pomáhá lék remdesivir proti Covid-19?

Čvn 28 2020

Evropská léková agentura EMA odsouhlasila léku remdesivir registraci pro evropský trh. Zajímá nás proto, jak je tento lék skutečně úspěšný v boji proti Covid-19, který je způsoben koronavirem SARS-CoV-2? A jakou roli přitom hrají finanční zájmy?

O účinku léku se vedou na odborném poli velké diskuse. EMA se sídlem v Amsterdamu ve středu 24.6. doporučila indikaci, kdy má být lék nasazen, pokud je diagnostikována pneumonie způsobená SARS-CoV-2 a pro pacienta je nutná saturace kyslíkem. Minimální věk použití je 12 let. Pro schválení registrace je ještě nutný souhlas Evropské komise. Očekává se, že se tak rozhodne v nadcházejícím víkendu.

Co je přesně remdesivir?

Remdesivir byl původně vyvinut pro léčbu virového onemocnění ebola, ale nikdy nezískal souhlas pro tuto indikaci. Později se objevily důkazy, že lék by mohl působit proti koronaviru.

Jak remdesivir působí?

Remdesivir se podává formou infúze a zastavuje enzym, který je nezbytný pro replikaci viru. Jedná se o enzym RNA polymerázu.

Jak je na tom remdesivir s prováděním studií?

Na téma remdesivir bylo zveřejněno více studií, ale sotva je možné získat nějaký pevný závěr o samotném účinku. Koncem dubna letošního roku oznámil ředitel Amerického národního institutu pro infekční nemoci (NIAID) Anthony Fauci pozitivní výsledky jedné mezinárodní studie. Na konci května byla tato studie zveřejněna v časopise New England Journal of Medicine (NEJM). Okolo poloviny z 1063 pacientů dostalo lék remdesivir. Pacienti dostali první den dávku 200 mg, dalších 9 dní obdrželi dávku 100 mg léku. Ostatní pacienti dostávali placebo. Primárním cílem studie bylo zjistit, jak remdesivir ovlivní délku hospitalizace. Studie se konala v 60 centrech v celkem 10 zemích.

Jaké výsledky proti Covid-19 si může remdesivir přisvojit?

Výše zmíněná studie prokázala, že lék remdesivir u těžkého průběhu nemoci zmírňuje průběh nemoci a délku nemoci asi o 4 dny. Pacienti s remdesivirem se zotavili zhruba za 11 dní, kontrolní skupina za 15 dní. Fauci hovoří o významně pozitivním účinku, co se týče zkrácení času potřebného k rekonvalescenci.

Remdesivir je vesměs velmi dobře snášen. V kontrolní skupině užívající placebo bylo zaznamenáno více nežádoucích účinků ve srovnání s remdesivirem. V obou skupinách ovšem zemřel vždy jeden člověk na koronavirus. Autoři ovšem píší v NEJM, že samotné podávání remdesiviru však v léčbě nemoci nestačí.

Existuje kritika ke schválení remdesiviru a jeho zavedení do praxe?

Ano. Například asi největší kritik v Německu Uwe Janssens, prezident Německého interdisciplinárodního svazu pro intenzívní a urgentní medicínu, zdůrazňuje, že doposud neexistuje žádný publikovaný důkaz pro to, že remdesivir snižuje úmrtnost. Není žádná evidence o tom, že podávání léku zachraňuje život. Podle Janssense by měli vědci zůstat střízliví. Janssens nabádá, že vědci by neměli předkládat veřejnosti falešný pocit, že byl objeven lék, který dokáže nemoc úspěšně vyléčit. Jak tvrdí Janssens: Úspěšná léčba remdesivirem by měla znamenat podstatné snížení úmrtnosti. Ten ovšem remdesivir doposud podle současného stavu nepřinesl. Chybí definitivně platné a spolehlivé dlouhodobé výsledky.

Nicméně i tak vidí mnozí lékaři na účinku remdesiviru jistá pozitiva. Trvání nemoci se zkracuje o čtyři dny. Jak píše Gerd Fätkenheuer, lékař z univerzitní kliniky v Kolíně nad Rýnem, který měl na starost výsledky studie v Německu, snížení úmrtnosti se objevilo, ovšem nebylo statisticky signifikantní.

Komu má být remdesivir podáván?

Lék byl ve studii testován jak u lehčích, tak u těžce nemocných pacientů. Ukázalo se, že z remdesiviru profitovali především pacienti v časné fázi choroby.

Ministerstvo zdravotnictví vydalo v zájmu ochrany veřejného zdraví rozhodnutí, kterým dočasně povoluje distribuci, výdej a používání neregistrovaného humánního léčivého přípravku Remdesivir. Léčivý přípravek bude určen pro pacienty v České republice, kteří mají potvrzenou infekci koronavirem. Jak píše MZ ČR na svém webu.

V současnosti je povolena distribuce, výdej a používání.

MZ ČR dále uvádí, že léčivý přípravek Remdesivir je určen pro pacienty v České republice, kteří mají potvrzenou infekci COVID-19, jsou hospitalizovaní a jejich zdravotní stav vyžaduje umělou plicní ventilaci. Léčivý přípravek Remdesivir bude dodáván poskytovatelům zdravotních služeb na základě výrobcem schválené žádosti podané prostřednictvím jeho webových stránek.

 

Zdroj:

https://www.mzcr.cz/dokumenty/ministerstvo-zdravotnictvi-povolilo-distribucivydej-a-pouzivani-neregistrovane_18755_1.html

 
 

 

Počet komentářů: 0

Napsat komentář

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.